Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  

 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina, i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

pracownik-cywilny-w-służbach-mundurowych

Od lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy, idące za nim uwarunkowania i wymogi firm, organizacji, czy korporacji względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji, nie zaś samego produktu, czy usług, zweryfikowała rynek pod względem podmiotów świadczących usługi budowania i wzmacniania kompetencji pracowników na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Trendy zmieniają się w diagnozie, budowie, jak i samym prowadzeniu szkoleń. Obecnie rynek stawia na poziom ekspercki, wykluczając podstawową wiedzę i nieadekwatne do nowych realiów umiejętności szkoleniowe. Jest to dobry sygnał dla początkujących trenerów, jak i tych z kilkuletnim doświadczeniem, aby od podstaw poznać obecne wymogi i nauczyć się lub skorygować umiejętność pracy według wymagań biznesowych obecnego rynku procesów rozwojowych.

Celem studiów jest przygotowanie Cię do realizacji fundamentalnych zadań na stanowisku trenera. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne wynikające z diagnozy, projektowania, przeprowadzenia, ewaluacji, jak również podejmowania dalszych działań  rozwojowych w projektach wzmacniania kompetencji na polu biznesowym.

prawo-w-biznesie

Co zyskujesz?

Absolwenci studiów:

 • rozwiną swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się z ludźmi
 • poszerzą świadomość własnych tendencji w komunikowaniu się, swoich mocnych stron i obszarów rozwoju
 • nabędą umiejętność planowania szkolenia z wykorzystaniem zasad nauczania – uczenia się osób dorosłych
 • będą postrzegać szkolenie jako sytuację o charakterze perswazyjnym
 • nabędą wiedzę z zakresu psychologii postaw i ich zmiany podczas szkolenia w procesie wspomagania uczestników w osiąganiu ich osobistych celów zawodowych
 • będą mieli świadomość mechanizmów psychologicznych występujących w grupach szkoleniowych i będą umieli wykorzystać ich pozytywne konsekwencje i zapobiegać negatywnym w procesie uczenia
 • rozwiną umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z uczestnikami szkoleń i będą umieli zarządzać ich energią
 • będą znali i umieli wykorzystać szereg narzędzi i metod szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb uczestników, założonych celów i zawartości merytorycznej szkolenia
 • będą umieli świadomie dbać o swój wizerunek i poszerzą umiejętności związane z występowaniem publicznym
 • nabędą umiejętność wykorzystywania narzędzi statystyki do profesjonalnego badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkolenia
 • rozwiną umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które chcą w przyszłości zostać trenerami biznesu, pracują aktualnie w zawodzie trenera wewnętrznego lub jako trenerzy - freelancerzy. Warsztatowy charakter zajęć w ramach Akademii Trenera pozwala nie tylko na naukę przez praktykę i doświadczenie oraz zdobycie sporej dawki wiedzy, ale również na dzielenie się przez uczestników własnymi refleksjami dotyczącymi prowadzonych dotychczas zajęć i szkoleń oraz konfrontowanie ich z doświadczeniem trenerów prowadzących.

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia mają charakter warsztatów. Uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę, a następnie biorą udział w ćwiczeniach doskonalących kompetencje trenerskie, w trakcie których otrzymują informacje zwrotne zarówno od trenera prowadzącego, jak i pozostałych uczestników. Począwszy od zjazdu VII, w porozumieniu z trenerem prowadzącym, uczestnicy przygotowują wybrane moduły tematyczne dające możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w projektowaniu sesji szkoleniowych i prowadzeniu zajęć z grupą. Ze względu na wymagania stawiane przed profesjonalnymi trenerami biznesu każdy uczestnik, w ramach zaliczenia studiów, będzie zobowiązany do poprowadzenia jednego modułu tematycznego. 

Partner programu

Partnerem programu jest firma KOMILITON Trening i Rozwój, której trenerzy i konsultanci działają na rynku od 1999 roku. Firma oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania biznesowe, począwszy od doradztwa personalnego i organizacyjnego, po szkolenia i warsztaty rozwojowe. Misją firmy jest towarzyszenie klientom w ciągłym rozwoju poprzez analizę potrzeb i oczekiwań, profesjonalne doradztwo i szkolenia wspierające wewnętrzne procesy zmian, bo ‘komiliton’ to towarzysz w nauce, stojący po tej samej stronie barykady

jankowska-szastok

"Obecnie rynek stawia na poziom ekspercki, wykluczając podstawową wiedzę i nieadekwatne do nowych realiów umiejętności szkoleniowe. Jest to dobry sygnał dla początkujących trenerów, jak i tych z kilkuletnim doświadczeniem, aby od podstaw poznać obecne wymogi i nauczyć się lub skorygować umiejętność pracy według wymagań biznesowych obecnego rynku procesów rozwojowych."

 

Marzena Jankowska i Andrzej Szastok

certyfikowani trenerzy Komiliton, eksperci psychologii biznesu, wykładowcy WSB

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
komiliton

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 10 lutego
1000 zł
taniej

Zapisując się do 10 lutego zyskujesz 1000 zł dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku akademia trenera

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 9
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Beata Adamczyk-Nowak
mgr Marzena Jankowska

Trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalność psychologia pracy i organizacji), Akademię Project Managera (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego...

mgr Andrzej Szastok

Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji i protokół dyplomatyczny (Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników...

Beata Adamczyk - Nowak

Trener biznesu, coach, doradca personalny. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, autoprezentacji, kompetencji menedżerskich i przywództwa, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów. Moderuje warsztaty zarządzania projektami oraz warsztaty...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

w dniach 24.12.21-2.01.22 r. biuro rekrutacji będzie nieczynne.

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 70 +32 349 84 78

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF