Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach:

  • “Techniki tłumaczenia tekstów ekonomicznych, marketingowych i finansowych” organizowane w dniach 19, 20, 21 i 26 kwietnia w godzinach 17:00 - 20:15 dla studentów kierunku Język angielski w biznesie. 
  • “Zwinne zarządzanie projektami IT” organizowane w dniach 6-9 kwietnia w godzinach 16:30 – 20:00 dla studentów kierunku Informatyka. 

 

Każde ze szkoleń to 16 godzin dydaktycznych wypełnionych praktyczną wiedzą, która podniesie Twoje kwalifikacje zawodowe. Wszystkie spotkania odbędą się online.

 

Warunki wzięcia udziału w wybranym szkoleniu: 

  • Jesteś studentem danego kierunku na I lub II stopniu, 
  • Studiujesz na ostatnich 4 semestrach, 
  • Wypełnisz kwestionariusz osobowy, 
  • Podpiszesz oświadczenia wymagana w projekcie (dotyczących m.in. danych osobowych i monitorowania zawodowych losów studenta w ciągu 6 m-cy po ukończeniu kształcenia w WS). 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:

 

Zgłoś się 

 


Szkolenia organizowane są w ramach projektu "PODNOSZENIE KOMPETENCJI - PROCES NA CAŁE ŻYCIE - kursy i szkolenia w ramach realizacji trzeciej misji Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" nr POWR.03.01.00-00-T168/18.

 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
Czytaj więcej