Każdego roku przygotowujemy działania kierowane do szkół ponadgimnazjalnych, które obejmują uczniów oraz grono pedagogiczne.  

Ich celem jest przede wszystkim wspomaganie programu nauczania w szkołach, w szczególności kształtowanie umiejętności miękkich przydatnych na egzaminie maturalnym, działania związane z kształceniem w językach obcych, promowaniem postaw przedsiębiorczych, określanie predyspozycji zawodowych oraz prezentacja profilu edukacyjnego Uczelni.

Każdego roku przygotowujemy działania kierowane do szkół ponadgimnazjalnych, które obejmują uczniów oraz grono pedagogiczne.  

Ich celem jest przede wszystkim wspomaganie programu nauczania w szkołach, w szczególności kształtowanie umiejętności miękkich przydatnych na egzaminie maturalnym, działania związane z kształceniem w językach obcych, promowaniem postaw przedsiębiorczych, określanie predyspozycji zawodowych oraz prezentacja profilu edukacyjnego Uczelni.

W przypadku działań skierowanych do kadry pedagogicznej działania mają na celu dzielenie się nowymi rozwiązaniami z zakresu edukacji, które można z powodzeniem implementować do szkół ponadgimnazjalnych.

Inicjatywy kierowanych do szkół ponadgimnazjalnych obejmują:

  • bezpłatne warsztaty i wykłady - każdego roku uczniowie szkół średnich mogą wziąć udział w bezpłatnych wykładach i warsztatach organizowanych przez WSB oraz partnerów Uczelni pod nazwą. „Kierunkowskaz” np. Pełnoletność w świetle prawa, czyli skończyłem 18 lat i co z tego wynika?, Od pomysłu do biznesu, Logistyczna obsługa klienta, Osobowość a styl komunikowania się - jak uczynić efektywnym potencjalnie nieefektywne.
  • warsztatach w siedzibach szkół  - wizyty w szkołach realizowane przez studentów i absolwentów WSB, które poruszają ważne i interesujące młodych ludzi tematy jak: CV i rozmowa rekrutacyjna – jak się wyróżnić? Cyberprzemoc – jak się chronić? Bloger, vloger, influencer – zawód czy hobby? Wystąpienia publiczne - jak się nie dać tremie?
  • kierunek rozwoju: platforma internetowa - projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie dzięki zalogowaniu się na platformę mogą wypełnić test predyspozycji zawodowych oraz wyboru ścieżki edukacyjnej, który został przygotowany przez psychologów i doradców edukacyjnych. Nauczyciel otrzymuje bezpłatne narzędzie do przeprowadzania testu predyspozycji zawodowych wśród swoich uczniów, co z kolei ułatwi rozliczenie się z obowiązku nakładanego przez MNiSW;
  • Kujawsko Pomorskie Forum Pedagogiczne – w 2018 r. Wyższa Szkoła Bankowa wspólnie z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowały: V Kujawsko -  Pomorskie Forum Edukacyjn "Zespół jak orkiestra. Budowanie efektywnej współpracy w szkole"
  • Tydzień Mózgu – warsztaty – w 2018 r. wśród warsztatów poruszyliśmy m.in. następujące tematy: Żeby się chciało chcieć, czyli motywacja w teorii i praktyce, Iluzje mózgu - czy można czuć coś czego nie ma?, Mózg na zakupach czyli o (nie)racjonalnych wyborach konsumenckich.

Nawiąż współpracę:

Skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś zainteresowany: