Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Bydgoszcz - Studia II stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

  Zarządzanie - studia II stopnia  (magisterskie) w WSB w Bydgoszczy

 

Dlaczego warto wybrać kierunek zarządzanie w WSB w Bydgoszczy?ikona_klucz.png

 • Wyróżniająca ocena  kierunku PKA (Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
   
  (w raporcie uwzględniono min. przygotowanie kierunku, koncepcję kształcenia i współpracę z biznesem)
  Sprawdź szczegóły
 • Jedyna uczelnia niepubliczna w regionie kształcąca na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku zarządzanie
 •  PoznaszPoznasz współcześnie pożądaną wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego i procesami.
 • Odbędziesz zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowanie, m.in. GRETL, generatorów wniosków aplikacyjnych, systemów zarządzania treścią CMS.
 • Odbędziesz wizyty studyjne w znanych organizacjcach i firmach z regionu. W ostatnich latach były to wizyty w Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A.
 • Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny zestaw przedmiotów, który pomoże Ci rozpocząć studiowanie tego kierunku, nawet jeśli nie posiadasz podstawowej wiedzy z zarządzania.
 • Możesz skorzystać z licznych ofert staży i praktyk studenckich w firmach partnerskich.
 • Możesz uczestniczyć w certyfikowanych szkoleniach.
 • Studia mają charakter praktyczny – będziesz rozwiązywać rzeczywiste problemy zarządcze, wykonywać projekty, omawiać case studies.
 • Oferujemy Ci unikatową ścieżkę ze studiami podyplomowymi umożliwiającą jednoczesną realizację studiów II stopnia (magisterskich) i studiów podyplomowych.
 • Zdobędziesz dodatkowe umiejętności potrzebne w pracy, dzięki którym masz możliwość zdobycia drugiego zawodu.
 • Będziesz dodatkowo uczyć się języków na platformie Rozeta Stone, która pozwoli Ci na przygotowanie się do certyfikatów językowych TOEIC oraz WiDaF

Decyzja o nadaniu uprawnień do kształecenia na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie

dr_t_janicki_ok_foto_233x134_168.jpgZarządzanie to kierunek interdyscyplinarny dotykający takich aspektów jak finanse i rachunkowość, psychologia, prawo czy też ekonomia. Czyni go to wyjątkową propozycją dla wszystkich tych, którzy pragną w przyszłości skutecznie zarządzać różnego rodzaju organizacjami. Atrakcyjność kierunku potęgowana jest ponadto ciągłym zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie.

dr Tomasz Janicki
 menedżer kierunku zarządzanie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?ikona_umiejetnosci.png

 • w trakcie studiów dowiesz się jak stosować współczesne koncepcje zarządzania organizacjami
 • nauczysz się identyfikacji i modelowania przebiegu wybranych procesów w organizacji
 • poznasz metody prowadzenia negocjacji biznesowych i tworzenia biznesplanów.

Zobacz dostępne specjalności

Partnerzy kierunku
Przy realizacji kierunku zarządzanie współpracujemy z firmami i praktykami z wielu dziedzin i branż, co pozwala nam profesjonalnie przygotować studentów do pracy.

      firm_502_3c1054_big.jpg    logopto.jpgneuca-logo.pngaspiria.pnglogo_henkell__co._vinpol_polska_sp._z_o.o_0.jpglogo_pix_44.jpglogo_wzl_pgz.pngbydgoszcz.pngtandem.png

 
fundusze-ue.jpg

img_0209.jpgProf. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz -  Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą, teorii decyzji oraz współtwórca koncepcji zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji. Autor i redaktor oryginalnych pozycji książkowych z tego zakresu. Laureat nagród Ministra Nauki Techniki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i konkursu im. Karola Adamieckiego. Kierował wieloma zespołowymi projektami badawczymi Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Recenzent Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komitetu Badań Naukowych,   Narodowego Centrum Nauki i naukowych wydawnictw centralnych: PWE, PWN, C.K. Beck, Difin. Promotor 17 doktoratów i ponad 1000 prac magisterskich i dyplomowych. W pracy naukowej i w dydaktyce preferuje twórcze łączenie teorii zarządzania z praktyką funkcjonowania organizacji.

godziszewski_tor_233x134_35.jpgdr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB - Specjalista z zakresu  zarządzania strategicznego oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Prowadzi zajęcia na wszystkich rodzajach studiów, również MBA.  Oprócz  działalności naukowej  utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą. Uczestniczył jako konsultant przy opracowywaniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych wielu przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.  Aktualnie członek rad nadzorczych  w dwóch przedsiębiorstwach.

lech_niezurawski-1jpg.jpgdr hab. Lech Nieżurawski prof. WSB - Profesor L. Nieżurawski od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach rozwiązujących węzłowe i resortowe problemy badawcze a później w projektach badawczych KBN. Posiada  poważny dorobek w badaniach nad podstawowymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym składający się z blisko 200 prac publikowanych. Podejmuje głównie następujące grupy zagadnień: przemiany strukturalne i procesy koncentracji w produkcji i przetwórstwie żywności, strategie rozwojowe przedsiębiorstw, w tym fuzje i przejęcia, uwarunkowania rozwoju MSP, zarzadzanie działalnością przedsiębiorstw międzynarodowych, zarządzanie jakością i innowacjami, zarzadzanie satysfakcją klienta oraz przystosowywanie się przedsiębiorstw przemysłowych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej.
Jako stypendysta rządu Szwajcarii odbył jednoroczne studia w Eidgenössische Technische Hochschule w Zurichu. W ramach stypendium DAAD odbył  staż w Institut für Betriebswirtschaftslehre Technische Universität München, Humboldt Universität zu Berlin i Universität Rostock.
Posiada dyplomy ukończenia kursów organizowanych przez Land O’Lakes Inc.: Agribusiness Management i Intermediate Marketing. Wypromował 10-ciu doktorów i był opiekunem ponad 500 prac magisterskich. Za działalność naukowo-dydaktyczną był nagradzany przez Rektora UMK, posiada odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” , „Srebrny Krzyż Zasługi” i medal Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

foto_233x134_.jpgProf. nadzw. dr hab. Tomasz Kruszewski - trener umiejętności miękkich, psychoterapeuta, mediator. Autor 6 książek, niemal 100 artykułów naukowych i kilku programów kształcenia studentów, w tym z zakresu psychologii i komunikacji w biznesie oraz pedagogiki dorosłych. W ostatnich 5 latach zrealizował ponad 2 tys. godzin szkoleń, treningów grupowych i sesji terapeutycznych. W swoim portfolio ma już 10 tys. godzin spędzonych na rozwijaniu innych. Jest czynnym praktykiem od 1998 r.

dr Andrzej Tokarski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z oceną kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności oraz upadłością przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Autor lub współautor około 100 publikacji z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość finansowa, strategia finansowania działalności, biznes plan. W latach 2008-2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS Lipno sp z.o.o, od 2003 roku nauczyciel dyplomowany, od 2005 egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w zawodzie technik ekonomista, sprzedawca.  Od 2003 roku członek Panelu Ekspertów przy Urzędzie Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie funduszy unijnych,   szkoleniowca w Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu w zakresie zasad sporządzania biznes planu.

barbara_bielicka-1.jpgdr Barbara Bielicka – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz absolwentka podyplomowych studiów Public Relations. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania, marketingu i public relations zdobyte na stanowiskach dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. marketingu, v-ce prezesa ds. marketingu i PR w przedsiębiorstwach branży spożywczej oraz na rynku usług uzdrowiskowych.
W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu pracuje od 12 lat, aktualnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania. Wykładowca przedmiotów: Public Relations, negocjacje w biznesie, komunikowanie się w organizacji, marketing, marketingowe działania organizacji, zachowanie nabywców, zachowania konsumenta i psychologia reklamy. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą człowieka i jego kondycji w systemie komunikacji społecznej XXI wieku oraz jego roli w procesach komunikowania się organizacji.

foto_233x134_3.jpgdr Maciej Tokarski - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 2003 roku obronił pracę doktorską: Ocena i perspektywy wykorzystania faktoringu do finansowania bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego za którą otrzymał wyróżnienie w kategorii prac doktorskich, nadane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od roku 2003 jest pracownikiem Katedry Rachunkowości (a od 2014 r. Katedry Finansów i Rachunkowości) Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, współautor książek: Księgowość w małej i średniej firmie - uproszczone formy ewidencji (wyd. VI zmienione i uaktualnione, Cedewu, Warszawa 2015 - (współautorzy  A. Tokarski, G. Voss)),
Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, WoltersKluwer S.A, Warszawa 2014 (współautorzy  B. Kołosowska, E. Chojnacka, A. Tokarski), Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Cedewu, Warszawa 2014 (współautor  A. Tokarski, M. Mosionek-Schweda), Biznesplan w praktyce, wydanie 4, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013 (współautorzy A. Tokarski, J. Wójcik); Biznesplan po polsku, wydanie 2, Cedewu, Warszawa 2012 (współautorzy  A. Tokarski, J. Wójcik), Jak solidnie przygotować profesjonalny biznes  plan, wydanie 3, Cedewu, Warszawa 2012 (współautorzy  A. Tokarski, J. Wójcik), pracownik GE Capital Bank (2003-2004), ekspert ds. oceny finansowo-ekonomicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Toruń.

dr Marek Matuszak - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca  w Katedrze Zarządzania WSB w Toruniu.  Współwykonawca wielu projektów badawczych i grantów.  Autor i współautor szeregu publikacji dotyczących problemów zarządzania oraz  transformacji polskich przedsiębiorstw.  Wieloletni wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem, zarządzaniem marketingowym i sprzedażą. Posiada praktyczne doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

dr_t_janicki_ok_foto_233x134_168.jpgdr Tomasz Janicki – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

tomasz-marcysiak-img_9234-kopia.jpgdr Tomasz Marcysiak - socjolog, wykładowca WSB. Posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni wyższej. Był kierownikiem katedry oraz dziekanem. Aktualnie skupia się na pracy naukowej i popularyzacji nauki w mediach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz sekcji badań jakościowych i socjologii wsi. Naukowo zajmuje się badaniem postaw przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich, jakości życia, funkcjonowania samorządów. Bada kapitał społeczny wsi oraz aspiracje edukacyjne dzieci i młodzieży.  Często powoływany jako ekspert w forach dyskusyjnych poświęconych polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

dr Joanna Haffer - doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania WSB w Toruniu. Z Uczelnią związana od 2009 r. Od 2004 r. pracownik firmy prywatnej na stanowisku Menedżera Grupy Produktów. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, w tym projektami rozwoju sprzedaży produktów dostawców międzynarodowych na rynku polskim. Obejmują one aparaturę kontrolno-pomiarową i produkty diagnostyczne wykorzystywane do kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów różnych branż w oparciu o wytyczne przemysłowych standardów jakości. Jej zainteresowania naukowe obejmują w szczególności: zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, budowanie i pomiar zaangażowania pracowników, w tym zaangażowania w zespołach projektowych.

dr_joanna_niezurawska_tor_233__85.jpgdr Joanna Nieżurawska - jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
 • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
 • systemy kafeteryjne
 • kierowanie i przywództwo

dr Karina Wardencka - doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa podatkowego, absolwent studiów podyplomowych z prawa podatkowego, doradca podatkowy, praktyka w Instytucie Studiów Podatkowych prof. Modzelewskiego w Warszawie, praktyki w organach skarbowych w Bydgoszczy, autor i współautor publikacji z dziedziny podatkowej, od 2014 zatrudniona na stanowisku adiunkta w WSB w Bydgoszczy, podczas wykładów łączy prawo podatkowe z prawem cywilnym. Wieloletni przedsiębiorca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdobywca wielu prestiżowych nagród za osiągnięcia w sprzedaży oferowanych produktów (m.in dwukrotny Platynowy Partner firmy Nowy Styl).

dr Wojciech Ożarowski - dr nauk humanistycznych , specjalizacje: psychologia osobowości i zarządzania, psychologia penitencjarna i  psychologia kliniczna. Adiunkt i wykładowca w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jest  autorem prac badawczych z dziedziny psychologii. Prowadzi Psychologiczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju Osobowości  gdzie zajmuje się psychoterapią, diagnostyką kliniczną oraz prowadzeniem szkoleń i treningów z zakresu ZZL (HRM, metody wywierania wpływu,  psychologia procesów kadrowych, komunikacja niewerbalna, metody radzenia sobie ze stresem, trening asertywności) dla instytucji, szkół oraz przedsiębiorstw z różnych branż.

agnieszka_abramczyk.jpgmgr Agnieszka Abramczyk - Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i Toruniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Wykładowca i współzałożycielka Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Współzałożycielka „Fundacji Gildia Mediacyjna” w Toruniu. Współpracuje z Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy  i Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w specjalności „Psychologia w Zarządzaniu” a także „Negocjacje w Usługach Finansowych” oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy studiów podyplomowych w zakresie „Negocjacji i Mediacji”.
Prywatnie mama Justyny, Karoliny i Adama. Dodatkowo interesuje się: rozwiązywaniem konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution) , siatkówką, podróżami, życiem i kulturą starożytnych Chin.
MISJA: Podążaj za człowiekiem. Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma swoje konsekwencje.

bartosz_zawacki.jpgmgr Bartosz Zawacki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyk, zajmujący się problematyką udzielania zamówień od 2002r. W latach 2004-2007 Arbiter rozstrzygający spory z zakresu zamówień publicznych przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z tematyki Zamówień Publicznych oraz Logistyki. W roku 2009 ukończył studia Executive MBA Master of Business Administration w GFKM, Uniwersytet Gdański i RSM Erasmus University. Zawodowo związany z branżą energetyczną, od roku 2001r Kierownik Wydziału Zamówień i Zakupów odpowiedzialny za realizację procesów zakupowych w jednej ze Spółek grupy Kapitałowej ENERGA. Nieprzerwanie od roku 2006 wykładowca WSB na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Autor kilku artykułów z obszaru związanego z profilem zawodowym oraz sferą zainteresowań.

irena_paczkowska_foto_233x134_194.jpgmgr Irena Paczkowska  – certyfikowany trener  zmian, konsultant i doradca biznesowy,  przedsiębiorca , wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą oraz rozwojem osobistym i motywacją. Specjalista alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów  oraz sytuacji trudnych. Stały Mediator wpisana na listę mediatorów sądowych (specjalizuje się w mediacjach gospodarczych).Wieloletnie doświadczenie trenerskie i mediacyjne oraz   kilkudziesięcioletnia praktyka biznesowa.
"Ważnym i ciekawym wydarzeniem w mojej karierze zawodowej był udział w projekcie „Świadoma przedsiębiorczość” organizowanym przez Izbę Przemysłowo Handlową w Toruniu w którym pełniłam funkcję mentora. Jestem autorką programu studiów podyplomowych „Psychologia Komunikacji Interpersonalnej” na WSB w Toruniu. Wyznaję zasadę „uczenia się przez całe życie”, co pozwala mi na działanie na wielu płaszczyznach w obszarze biznesowym, edukacyjnym oraz w organizacjach non-profit, w których z  wielką pasją i satysfakcją aktywnie uczestniczę, zarówno dla siebie, jak i dla innych."

marzena_stojak-reimu-1s.jpgmgr Marzena Stojak-Reimus - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych o specjalności podatki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2008 roku wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo. Praktyk dzielący się wiedzą i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz finansowych, podatków, a także badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, posiadający Certyfikat Księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynnie wykonująca zawód jako Biegły Rewident, Główna Księgowa, Dyrektor Finansowy.

prof_smulski.jpgmgr Stefan Smulski -  absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Studia Podyplomowe Gospodarki Nieruchomościami uzyskując licencję zawodową Ministra Infrastruktury - Zarządca Nieruchomości. Przez ponad 30 lat kierował wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Spółdzielnia Drutpol Golub – Dobrzyń, Meprozet Toruń, PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A., Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA). Przeprowadził ponad 20 poważnych inwestycji: od tworzenia stacji obsługi samochodów z salonami sprzedaży po budowę i kompleksową modernizację Uzdrowiskowych Szpitali Rehabilitacyjnych oraz obiektów sanatoryjnych i odbudowę Tężni Solankowych w Ciechocinku. Współpracował z koncernami międzynarodowymi takimi jak: Sharp, Toshiba, Citroen, Nissan, Daewoo, Volkswagen, Audi, Deutsche Bundes Bahne, Krone, Kverneland, John Deere, Vlogtmann, Raiffeisen, Case, JCB, Vaderstadt, UB France, Konskilde. Prowadził zajęcia m.in. dla: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ośrodka Doskonalenia   Pracowników Administracji Państwowej.

mgr inż. Grzegorz Osiński -  specjalista z zakresu informatyki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami, finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL w WSB w Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E- Urzędnik, E-Citizen.

 

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Bydgoszczygwarantowane_czesne1.png

Gwarancja stałego czesnego
W WSB dajemy Ci gwarancję, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2,10 czy 12.
 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października, zyskujesz 700 zł:zapisz-sie-online-button.png

 • 300 zł dzieki zniżce w czesnym rozliczanej w ciągi dwóch lat studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.                                     

Czesne już od 282 zł (295 zł) miesięcznie przez całe studia! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 400 zł mniej na pierwszym roku studiów i 400 zł mniej na drugim,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź ceny studiów dla absolwentów WSB.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest w ciągu dwóch lat studiów.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019.

UWAGA!

 • na II roku studiów II stopnia nie ma możliwości wyboru 12-ratalnego systemu płatności

Ceny dla kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
295 zł282 zł345 zł330 zł1725 zł1650 zł3450 zł3300 złI rok
345 zł330 zł1725 zł1650 zł3450 zł3300 złII rok
III rok
IV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł382 zł465 zł450 zł2325 zł2250 zł4650 zł4500 złI rok
465 zł450 zł2325 zł2250 zł4650 zł4500 złII rok
III rok
IV rok

Ceny dla specjalności International management and marketing na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
475 zł555 zł2775 zł5550 złI rok
475 zł555 zł2775 zł5550 złII rok
III rok
IV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
475 zł555 zł2775 zł5550 złI rok
555 zł2775 zł5550 złII rok
III rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021