Najwyższa jakość świadczonych usług - ISO 9001:2015 dla WSB!

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia otrzymała certyfikat ISO 9001 na kolejne trzy lata.

Wdrożenie systemu jest gwarantem powtarzalności nadzorowanych procesów, a więc zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych. System Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Bankowej jest zgodny z wymaganiami normy EN-PN ISO 9001:2015. Uczelnia wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie projektowania autorskich programów kształcenia i ich realizacji na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach.

W audycie brano pod uwagę m.in. standardy nauczania, pomiar efektów kształcenia, standardy e-serwisów i e-kursów, praktyki studenckie, zasady funkcjonowania Rady programowej, rozwój naukowy kadry akademickiej.

Sama certyfikacja i objęcie nią szeroko pojętych programów kształcenia (począwszy od ich projektowania poprzez realizację i walidację/weryfikację) pozwala na lepsze funkcjonowanie na rynku, ciągłe oraz systematyczne badanie i uwzględnianie potrzeb studentów.

Polityka Jakości Kształcenia WSB

Wyższa Szkoła Bankowa, jako pierwsza uczelnia wyższa w regionie,  opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w 2015 r.

06-06-2018