Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia podatkowa w praktyce.

Liczba godzin: 168
Liczba semestrów: 2
Zagadnienia ogólne związane z prawem podatkowym
(36 godz.)
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego.
 • Podstawy teorii podatku i systemów podatkowych.
 • Systemy podatkowe UE.
 • Polityka fiskalna państwa.
 • Zobowiązania podatkowe.
Postępowanie w sprawach podatkowych
(24 godz.)
 • Procedura podatkowa.
 • Prawo karne skarbowe.
Materialne prawo podatkowe
(80 godz.)
 • Podatek od towarów i usług.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Podatek akcyzowy.
 • Podatki i opłaty lokalne.
 • Podatek do spadków i darowizn.
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Prawo celne i dewizowe
(6 godz.)
 • Prawo celne.
 • Prawo dewizowe.
Ewidencja i analiza podatkowa
(18 godz.)
 • Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych.
 • Optymalizacja podatkowa.
Podstawy rachunkowości
(10 godz.)
 • Podstawy rachunkowości.
Forma zaliczenia
 • Test z wybranych zagadnień programowych.