Pomoc w realizacji toku studiów

1. Możliwość przedłużenia semestru

2. Możliwość skorzystania z urlopu dziekańskiego (semestralny bądź roczny) bez zobowiązań finansowych

Siedzący mężczyzna z laptopem na kolanach

3. Możliwość skorzystania z zapomogi

(zgodnie z obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej) 

 

4. Możliwość odroczenia płatności czesnego, rozłożenia płatności czesnego na raty

zasady rekt

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek informacji dotyczącej Twoich studiów, skontaktuj się z Dziekanem Twojego Wydziału: 

  1. Bydgoszcz - dyżury władz dziekańskich w każdy piątek w godz. 15:00-16:00 

  1. Toruń - dyżury władz dziekańskich w każdy piątek w godz. 15:00-16:00 (kontakt telefoniczny z Prodziekanem Łukaszem Reszczyńskim możliwy każdego dnia: +48 882 352 148) 

Welcome Center

Jednocześnie przypominamy, że niezmiennie do Waszej dyspozycji pozostają pracownicy Welcome Center (welcome@wsb.torun.plwelcome@wsb.bydgoszcz.pl, Ekaterine Lemonjava: +48 785 638 841; Anastasiya Sakalova: +48 609 783 649), którzy biegle posługują się językiem ukraińskim. Zachęcamy również do dotychczasowych form kontaktu za pośrednictwem starostów grup czy samorządu studenckiego na danym wydziale (samorzad@wsb.bydgoszcz.plsamorzad@wsb.torun.pl).