Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.


Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.


Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menedżerowie kierunków

dr Hubert Stys 
menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne


Absolwent stosunków międzynarodowych, doktor nauk humanistycznych. Redaktor kilku publikacji zwartych, autor kilkunastu artykułów, rozpraw i recenzji z zakresu dziejów najnowszych i Bałkanów XX wieku, organizator i uczestnik kilkunastu konferencji ogólnokrajowych. Działacz społeczny i samorządowy, lokalny animator społeczny, publicysta i komentator. 

Doświadczenie dydaktyczne w zakresie: dziejów cywilizacji europejskiej, geopolitycznego usytuowania Polski, etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, zarządzania bezpieczeństwem publicznym, koncepcji integracji w Europie, systemów politycznych.

Krzysztof Warmbier
menedżer kierunku design w biznesie
 

Ukończył studia z wyróżnieniem na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność mixmedia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pięciokrotny stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie sztuk plastycznych. Zajmuje się fotografią artystyczną, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową i użytkową, wystawiennictwem. Od 2002 roku jako wolontariusz, a od 2009 roku jako instruktor, uczestniczy i tworzy nowe programy edukacji plastycznej realizowanych w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy dla studentów, amatorów oraz artystów profesjonalnych. Jest artystą, który stale rozwija zainteresowanie sztukami plastycznymi poprzez własną twórczość i eksponowanie prac na wystawach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

dr Maciej Tokarski
menedżer kierunku finanse i rachunkowość na studiach licencjackich i magisterskich

Od roku 2003 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Rachunkowości (a od 2014 r. Katedry Finansów i Rachunkowości) Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, współautor książek m.in: Księgowość w małej i średniej firmie - uproszczone formy ewidencji (wyd. VI zmienione i uaktualnione, Cedewu, Warszawa 2015 - (współautorzy  A. Tokarski, G. Voss)), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, WoltersKluwer S.A, Warszawa 2014 (współautorzy  B. Kołosowska, E. Chojnacka, A. Tokarski), Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Cedewu, Warszawa 2014 (współautor  A. Tokarski, M. Mosionek-Schweda)

Grzegorz Osiński
menedżer kierunku inżynieria zarządzania

dr Katarzyna Wiśniewska - Borysiak

menedżer kierunku pedagogika na studiach licencjackich i magisterskich
 

Wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe (EPS) do wspomagania nauczania różnych przedmiotów w szkole na wszystkich szczeblach kształcenia, a także do diagnozy i terapii pedagogicznej.Jest autorem wielu artykułów oraz monografii naukowej, pt. "Komputer we wspomaganiu logicznego myślenia.

dr Michał Szewczyk

menedżer kierunku prawo w biznesie oraz administracji
 

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. 
Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe poza pracą  w kancelariach prawniczych zdobywał m.in. w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Ekspert prawny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

dr Alina Matlakiewicz

menedżer kierunku psychologia w biznesie

Psycholog ekonomiczny, ekspert brytyjskiej edukacji dorosłych oraz trener biznesu. Udziałowiec spółki zajmującej się importem i eksportem. Doświadczenie zdobywała studiując i prowadząc badania w Wielkiej Brytanii, na University of London, University of Leeds, Warwick University w Coventry i University of Surrey w Guildford. Uczestniczyła - jako wystawca i doradca produktowy - w największych międzynarodowych targach handlowych – GuangZhou (Chiny), Bolonia (Włochy), Birmingham (Wielka Brytania). Posiada certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania, społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, pełnomocnika i auditora wewnętrznego ISO 9001:2008, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 

Jacek Żakowiecki

menedżer kierunku turystyka i rekreacja


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku Rekreacja Ruchowa, specjalność: żeglarstwo, doktorant.  Od 1999 roku pracownik Studium Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole Bankowej, trener sekcji piłki nożnej, od 2003 r. Kierownik Studium WF, wiceprezes Klubu Uczelnianego AZS WSB. Asystent na kierunku turystyka i rekreacja. Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca, pedagog. Pasjonat turystyki aktywnej: instruktor narciarstwa zjazdowego,  jachtowy sternik morski, ratownik WOPR, windsurfer, trener II klasy piłki nożnej. Organizator obozów turystyki aktywnej. Członek Prezydium Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS woj. Kujawsko-Pomorskiego, były członek Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu. Autor publikacji naukowych z zakresu turystyki aktywnej, rekreacji ruchowej.

dr Tomasz Janicki

menedżer kierunku zarządzanie


Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, członek Rad Wydziałów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w tym jej 10 regionalnych instytucji finansujących), Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (specjalista ds. projektów, Autodesk Authorized Training Center Manager, koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

dr Piotr  Prewysz - Kwinto

menedżer kierunku menedżersko - prawnego na studiach magisterskich


Pracownik naukowy WSB od 2001 roku, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz MBA. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, a także podręczników dla studentów (Analiza finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Matematyka finansowa). Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100 opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków europejskich.

mgr inż. Cezary Graul

menedżer kierunku informatyka w biznesie na studiach licencjackich i magisterskich

dr Krystian Jędrzejczak

menedżer kierunku Logistyka na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich