Organizacja studiów

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu!

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych w WSB realizowany jest w trakcie 9-10 weekendowych zjazdów lub 15 w przypadku niektórych kierunków pedagogicznych. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne przygotowują wykładowcy. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te zawierają przykłady z praktyki gospodarczej i często przydają się w pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Jako absolwent otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim (i na życzenie w języku angielskim) uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pozytywna ocena z pracy dyplomowej, którą piszesz pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z ukończeniem studiów. Na niektórych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Opiekun studiów
Opiekun studiów dba o to, aby każdy słuchacz:

  • na bieżąco otrzymywał informacje na temat studiów i ich organizacji
  • miał zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • miał stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

...
Opiekun pomaga też podczas zjazdów rozwiązywać problemy słuchaczy.

Baza dydaktyczna

Zajęcia priorytetowo odbywają się w salach WSB. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy wynajmujemy pomieszczenia w:

Słuchacze są informowani o lokalizacji na tydzień przed każdym zjazdem. 

EXTRANET
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu możesz sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

 

extranet.png

sp_mba_programy_1.png

sp_przyjaznej_1.png