Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
 
Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej (do 30 maja br.) ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.


•    moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy
•    moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) 


Dla kogo?
Możesz zgłosić się do uczestnictwa w programie Legia Akademicka, jeśli:
•    posiadasz obywatelstwo polskie,
•    jesteś studentem,
•    przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

 

Jak aplikować?
Pobierz i wypełnij wniosek: 

wniosek ochotnika

Skan wniosku prześlij za pomocą formularza do 31 stycznia.
________________________________________
Masz pytania?
Skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na naszej Uczelni - z dr. Przemysławem Kwiatkowskim.

przemyslaw.kwiatkowski@wsb.torun.pl 

 

Spotkanie informacyjne online: 24 stycznia 2022, godz.17.00

Dołącz do spotkania
________________________________________
Dokumenty do wglądu:

Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"
Program szkolenia – moduł podstawowy

Program szkolenia – moduł podoficerski

Czytaj więcej