Weekendowy Harmonogram dyżurów Działu Projektów

Weekendowy Harmonogram dyżurów Działu Projektów

  • 12 – 13 maja 2018 r. czynne w godzinach 8:00 do 14:00 (po 6h)
  • 12 maja 2018 r. czynne w godzinach 8:00 do 14:00 (6h)
  • 26 – 27 maja 2018 r. czynne w godzinach 9:00 do 15:00 (po 6h) 
  • 2 – 3 czerwca 2018 r. czynne w godzinach 9:00 do 15:00 (po 6h)
  • 9 – 10 czerwca 2018 r. czynne w godzinach 8:00 do 14:00 (po 6h)
  • 9 czerwca 2018 r. czynne w godzinach 8:00 do 14:00 (6h)
  • 16 – 17 czerwca 2018 r. czynne w godzinach 8:00 do 14:00 (po 6h)
  • 23 – 24 czerwca 2018 r. czynne w godzinach 9:00 do 15:00 (po 6h)
  • 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. czynne w godzinach 9:00 do 14:00 (po 6h)

 

 

14-05-2018