Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie zaprasza studentów II i III roku kierunku "Finanse i rachunkowość" do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Obsługa programu Symfonia: Finanse i Księgowość”. Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12.05.2019r. w godzinach 9:00-16:00, w WSB w Szczecinie.

Zakres merytoryczny:

 • Filozofia pracy w programie
 • Definicja nowej firmy w aplikacji
 • Generowanie planu kont oraz Bilansu i RZiS
 • Aktywacja produktu
 • Dostosowywanie planu kont do potrzeb klienta
 • Omówienie układów bilansu i rachunku zysków i strat
 • Praktyczne rozwiązania zagadnień związ. z VAT
 • Uprawnienia użytkowników aplikacji
 • Parametry stałe
 • Konta specjalne
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia
 • Definicje dokumentów
 • Definiowanie własnych dokumentów i ich dostosowanie do potrzeb firmy
 • Zagadnienia związ. z wprowadzaniem dokumentów wybranych typów
 • Definicja i wykorzystanie wzorców księgowań
 • Sprawdzanie poprawności dokumentów
 • Omówienie możliwości importu dokumentów z innych programów Systemu Symfonia
 • Rozrachunki.
 • Sposoby definiowania rejestrów VAT
 • Wymagane rejestry VAT
 • Przypisanie VAT do okresu
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych, wykorzystanie programu e-deklaracje i e-przelewy
 • Omówienie raportów dostępnych w aplikacji
 • Współpraca z programem Symfonia
 • Zasady tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Zapisy: 
1.Pobierz dokumenty rekrutacyjne ze strony :  http://www.efs.pl/oferta,studia_i_stopnia,194
(zakładka REKRUTACJA: Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Kwestionariusz osobowy dla kierunku Finanse i Rachunkowość) 
2.Wypełnione dokumenty dostarcz do Działu Projektów pokój 507.1; ul. Wojska Polskiego 128: osobiście lub mailowo(skan dokumentów)na adres: projekty@wsb.szczecin.pl
3.Dokumenty możesz wypełnić również bezpośrednio w Biurze Projektu.

 

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, NAPISZ, ZADZWOŃ!


Więcej szczegółów:
e-mail: projekty@wsb.szczecin.pl
Tel: 91 452 69 67
 

Czytaj więcej