Co zyskujesz, studiując zarządzanie w WSB?

Wielu z nas wcześniej czy później będzie zarządzać, bo przecież dom, rodzina, przyjaciele, to też ważne w naszym życiu “projekty”, w ramach których planujemy, organizujemy, kontrolujemy i motywujemy siebie i innych do działania. Kierunek zarządzanie wybierają osoby, których zawodowym celem jest bycie kierownikiem, menedżerem czy właścicielem firmy i prowadzenie zespołów projektowych.

Przyszły menedżer musi znać wiele dziedzin i umieć posługiwać się narzędziami informatycznymi, aby pracować skutecznie i efektywnie.
Studia obejmują wszystkie z aspektów zarządzania, pokazują narzędzia menedżerskie, problemy z zarządzaniem zmianą, projektami i ludźmi, a ich celem jest pokazanie zagadnienia z wielu stron, także tych mniej oczywistych.

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać  problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.
  • Podejmować trafne decyzje w organizacji.
  • Stosować instrumenty i narzędzia marketingowe.
  • Kreować markę produktu i przedsiębiorstwa.
  • Wdrażać i prowadzić projekty, w tym unijne.
  • Stosować narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie jakością.

 

Kierunek zarządzanie w WSB to m.in.:

Uścisk dłoni
partnerzy biznesowi kierunku
Hantel
ćwiczenia, case studies, warsztaty
Krawat
zawód poszukiwany na rynku pracy
Tryby
wykładowcy - praktycy
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: