Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie to studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. W Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku prawo.

Zobacz ofertę studiów
Organizacja studiów

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów). Pierwsze 2 lata to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości.

Dyplom magistra prawa

Przez kolejne 3 lata zdobywasz wiedzę i umiejętności z konkretnej, wybranej przez Ciebie specjalności. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Co zyskujesz, studiując w WSB?

Semestry
Uczysz się według nowoczesnych programów studiów.
Organizacja
Spotykasz wykładowców z doświadczeniem praktycznym.
Książki
Poznajesz wszystkie gałęzie obowiązującego prawa.
Testy
Przekazywana Ci wiedza aktualizowana jest na bieżąco.