Co zyskujesz studiując zarządzanie w WSB?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej. 

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.
W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

На цьому напрямку ти також можеш навчатися українсько-польською мовою.

 

Детальніше тут

 

(Ten kierunek możesz studiować również na ścieżce ukraińsko-polskiej. Dowiedz się więcej)

sposób realizacji studiów

W rekrutacji zimowej możesz wybrać tylko tradycyjną formę realizacji tego kierunku.

 

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - wykłady na studiach tradycyjnych realizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy spotkasz się podczas labolatoriów i ćwiczeń w salach wykładowych,
 • hybrydowy - studia realizowane w formule popołudniowo-zaocznej. Jest to połączenie zajęć online prowadzonych we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych, ze zjazdami realizowanymi w niektóre dni weekendowe. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarny, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.
 • online - zajęcia realizujesz w 100% online w oparciu o materiały wideo, czy manuale zamieszczone na platformie Moodle (nauczanie asynchroniczne) oraz zajęcia na żywo z wykładowcami (nauczanie synchroniczne).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy –  program studiów konsultujemy  i modyfikujemy na bieżąco z otoczeniem biznesowym.
Wspieramy Cię w nauce – masz stały dostęp do platformy Moodle, na której znajdują się materiały wykładowe i ćwiczeniowe.

flaga wb

Kierunek Zarządzanie możesz studiować również w języku angielskim:

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem case study, gier biznesowych takich jak: Cashflow, Chłopska Gra Biznesu, Wysokie Napięcie a także na podstawie opisów realnych problemów występujących w przedsiębiorstwach. 

 

Praktyczny charakter studiowania pozwoli przygotować Ci się do pracy w zawodzie, abyś w przyszłości efektywnie zarządzał przedsiębiorstwem oraz zespołem. 

AACSB - nowe

WSB w Poznaniu otrzymało status członka prestiżowej instytucji akredytującej AACSB. Otrzymanie przez nas statusu jest pierwszym krokiem do uzyskania akredytacji AACSB.

Uzyskanie akredytacji AACSB wiąże się z:

 • gwarancją wysokiej jakości kształcenia;
 • dodatkowymi możliwościami współpracy międzynarodowej;
 • podniesieniem konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Dzięki porozumieniu z University of Bedfordshire możesz studiować przez rok w Anglii i zdobyć podwójny dyplom licencjata WSB i Bachelor of Science University of Bedfodshire.

Kierunek jest objęty międzynarodową akredytacją IACBE potwierdzającą jakość kształcenia. Możesz również otrzymać certyfikat IPMA-Student (kompetencje z zakresu zarządzania projektami).

Projekt
międzynarodowa akredytacja IACBE
Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
Dyplom
certyfikat IPMA-Student
Organizacja
nabywanie umiejętności zespołowych

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 9 stycznia
czesne już od
450 zł
400 zł
miesięcznie

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

 

Zapisując się do 9 stycznia, zyskujesz: 

 

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Kuba

Wybrałem zarządzanie, ponieważ kierunek ten jest ściśle związany z moimi planami zawodowymi. Aktualnie jestem kierownikiem kawiarni, a na co dzień zajmuję się również pośrednictwem w nieruchomościach. Plan zajęć pozwala mi na łączenie pracy oraz studiów. Profesjonalizm, kultura, indywidualne podejście do studenta oraz ciekawa i umiejętne przekazywana wiedza to słowa, które najlepiej opisują moich wykładowców oraz moją uczelnię. Poprzeczkę lubię podnosić wysoko, a założone cele sukcesywnie realizować. Przyszłość chciałbym związać z branżą marketingową – merytorycznie i praktycznie przy wsparciu WSB.

Jakub Wiśniewski

student WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Kierować zespołem pracowniczym i motywować ludzi do pracy.
Nauczysz się umiejętnie planować i wykorzystywać narzędzia marketingowe.
Nauczysz się wykorzystywać metody zarządzania, w tym zarządzania projektami.
Prowadzić rachunkowość i dokumentację finansową przedsiębiorstwa.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Gospodarowanie nieruchomościami
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Ukraiński Od marca
od 435 zł 485 zł
Menedżer sprzedaży
Stacjonarne Tradycyjne Ukraiński Od marca
od 435 zł 485 zł
Współczesne media w marketingu
Niestacjonarne Tradycyjne Od marca
od 435 zł 485 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Ukraiński Od marca
od 435 zł 485 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Ukraiński Od marca
od 435 zł 485 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia 
 • Zastosowanie matematyki w zarządzaniu
 • Technologia informacyjna
 • Rynek finansowy 
 • Psychospołeczne problemy organizacji 
 • Zarządzanie logistyką
 • Marketing
 • Negocjacje w biznesie
 • Przygotowanie do rynku pracy 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Badania marketingowe
 • Podstawy prawa
 • Statystyka opisowa
 • Zarządzanie projektami
 • Rachunkowość finansowa 
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Ocena wyników działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość

 

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Zarządzanie (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Zarządzanie (stacjonarne).

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Paweł Łopatka
Springer
Jacek Kall
Magdalena Olejniczak
dr Maciej Stokłosa
dr hab Witold Nowiński
Kamil Ogrodnik
dr hab. Jarosław Kubiak
Aleksandra Jakimowicz
Justyna Gdowska
wykładowca
Łukasz Szymaniak.
Michał Pajdak
Aleksander Dominiczak
Andrzej Springer
Paula Pestka
Marta Werschler
Paweł Łopatka

Menedżer kierunku zarządzanie 

Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu związany od 2016 roku. Poza pracą naukową i dydaktyczną, odbywał staże i pracował w agendach rządowych (m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa)....

prof. nadzw. WSB dr hab Agnieszka Springer

W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych łączy wiedzę psychologiczną z naukami o zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie pomiaru kompetencji i postaw pracowników. Posiada doświadczenie praktyczne w...

prof. nadz. WSB dr hab. Jacek Kall

Profesor nadzwyczajny WSB, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, z tematyki zarządzania marką. Autor kilku książek, między innymi najczęściej cytowanej (według Google Scholar) książki na temat reklamy, wydanej w języku polskim („Reklama”) oraz najczęściej cytowanej książki...

dr inż. Magdalena Olejniczak

Menedżer kierunku marketing i sprzedaż 

Absolwentka kierunku Towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Marketingu Usług w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.  Pracę naukowo – dydaktyczną rozpoczęła w roku 2012 prowadząc przedmioty...

dr Maciej Stokłosa

W roku 1996 otrzymał stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Narodowej na Wydziale psycholingwistyki Uniwersytetu Eőtvős Lorănd w Budapeszcie. W roku 2010 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w...

dr hab Witold Nowiński

Opublikował kilkanaście publikacji z obszaru biznesu międzynarodowego i przedsiębiorczości w polskich i międzynarodowych wydawnictwach, w tym m.in:

 • Nowiński, W., Rialp, A. (2015) The Impact of Social Networks on Perceptions of International Opportunities,  Journal of Small Business...
dr Kamil Ogrodnik

Wykładowca akademicki i aktywny zawodowo ekonomista. Zawodowo związany z sektorem bankowym, jako analityk korporacyjny. Jest autorem publikacji naukowych oraz wykładów z zakresu rachunkowości i analizy finansowej. Prowadził liczne zajęcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych...

dr hab. Jarosław Kubiak

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz magisterskich przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując...

Dorota Jaźwińska

Swoje zainteresowania skupia wokół zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach różnych branż, jak również dydaktyczne i szkoleniowo-doradcze. Autorka i współautorka...

Aleksandra Jakimowicz

Absolwentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przez większość swojej kariery związana z branżą ochrony zdrowia. Kierownik i wykonawca wielu projektów internetowych z obszaru e-health, e-commerce, health care oraz uczestniczka licznych kursów...

Marcin Fijoł

Doradca Wsparcia Sprzedaży i Trener Biznesu wywodzący się z branży marketingowej, w której swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju oraz za granicą pracując zarówno po stronie agencji reklamowych oraz klienta. Pracował dla takich marek jak The Mirror, 20th Century Fox, Philips,...

Justyna Gdowska

Od 2016 roku rzecznik prasowy, a obecnie także kierownik komunikacji i marketingu siatkarskiego klubu Trefl Gdańsk. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w biurze prasowym Lecha Poznań oraz agencji PR Brandscope. Na swoim koncie ma publikacje w dwóch książkach dotyczących...

Tomasz Kilarski

Magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Wykładowca (nauczyciel akademicki) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych...

Łukasz Szymaniak

Wykładowca, trener biznesu i szkoleniowiec. Karierę zawodową związał z marketingiem i reklamą pracując dla takich firm jak Interia.pl, Grupa Wirtualna Polska, Grupa Karlik i Giacomo Conti. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Stosunki Międzynarodowe (spec....

Michał Pajdak

Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie i doktoranckie), certyfikowanym trenerem (certyfikat House of Skills) i coachem biznesowym, mentorem.  Jest laureatem rządowego programu - TOP 500 Innovators.  Od 13 lat zajmuje się...

Aleksander Dominiczak

Manager z doświadczeniem w międzynarodowej korporacji energetycznej w Norwegii i Szkocji oraz polskich startupach, z dużym doświadczeniem w B+R. Obecnie zarządza przedsiębiorstwem z branży OZE oraz doradza przedsiębiorstwom i osobom zarządzającym. Posiada doświadczenie członka rad...

Andrzej Springer

Absolwent  Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu, Wydział Zarządzania. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu na szczeblu zarządu przedsiębiorstwami handlowymi i usługowymi branży inwestycyjnej, komunalnej oraz telekomunikacyjnej. Licencjonowany...

Marlena Urbaniak

Menedżer z bogatym, ponad 17 letnim doświadczeniem w dużej instytucji finansowej na różnych szczeblach zarządzania, od Oddziału po Centralę. Zarządzała  m.in. obszarem/ zespołem: projektem  HR , strategii i rozwoju, obsługi i wsparcia klienta, projektem przygotowania i wdrożenia...

Paula Pestka

Autor programu i wykładowca na podyplomowych studiach „zarządzanie obiektami hotelarskimi oraz spa”  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, wieloletni konsultant ds. strategii, badań rynku oraz zarządzania zasobami ludzkimi, coach i entuzjasta (teoretyk, z coraz większym doświadczeniem...

Adam Pawełczak

Informatyk, manager, właściciel firmy informatycznej, producent kursów e-learning, metodyk nauczania, wieloletni wykładowca WSB, kierownik zakładu metodyki nauczania w WSB w Poznaniu, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość.

Marta Werschler

Z wykształcenia prawnik. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (w tym studiów doktoranckich) i Uniwersytetu Ekonomicznego. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Z krwi i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dla kogo?

To kierunek dla osób, które:

 •   mają zdolności przywódcze i chciałyby w przyszłości zostać menedżerami
 •   interesują się mechanizmami psychologii zarządzania
 •   są dobre w organizowaniu i planowaniu
 •   mają analityczny umysł i dobrze radzą sobie z naukami ścisłymi.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studia I stopnia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 budynek GG, pokój 03, parter
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Tel.: 61 655 33 00 600 851 082

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 10:00-15:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF