Co zyskujesz studiując zarządzanie w WSB?

Dominik

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z trzech form: stacjonarnej, niestacjonarnej lub hybrydowej. 
 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu. 
 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz piątki w godzinach popołudniowych.
 

Nauka zdalna

Możesz też wybrać najnowszą formę, czyli hybrydową. Studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej są nowością w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na czym polega? Jest to połączenie zajęć online prowadzonych we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych, ze zjazdami realizowanymi w niektóre dni weekendowe. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formy studiów podczas zapisu online na studia, w polu "Specjalność" wybierz interesująca Cię specjalność z rozszerzeniem "-studia hybrydowe", np. kierunek Zarządzanie - specjalność: "Gospodarowanie nieruchomościami - Studia Hybrydowe".

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy –  program studiów konsultujemy  i modyfikujemy na bieżąco z otoczeniem biznesowym.

Wspieramy Cię w nauce – masz stały dostęp do platformy Moodle, na której znajdują się materiały wykładowe i ćwiczeniowe.

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem case study, gier biznesowych takich jak: Cashflow, Chłopska Gra Biznesu, Wysokie Napięcie a także na podstawie opisów realnych problemów występujących w przedsiębiorstwach. 

 

Praktyczny charakter studiowania pozwoli przygotować Ci się do pracy w zawodzie, abyś w przyszłości efektywnie zarządzał przedsiębiorstwem oraz zespołem. 

Dla studentów akredytacja AACSB wiąże się z:

 • gwarancją wysokiej jakości kształcenia,
 • dodatkowymi możliwościami udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej (w ramach około 800 uczelni z całego świata),
 • możliwością prowadzenia badań naukowych we współpracy z zagranicznymi uczelniami,
 • podniesieniem konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Dzięki porozumieniu z University of Bedfordshire możesz studiować przez rok w Anglii i zdobyć podwójny dyplom licencjata WSB i Bachelor of Science University of Bedfodshire.

Kierunek jest objęty międzynarodową akredytacją IACBE potwierdzającą jakość kształcenia. Możesz również otrzymać certyfikat IPMA-Student (kompetencje z zakresu zarządzania projektami).

Projekt
międzynarodowa akredytacja IACBE
Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
Dyplom
certyfikat IPMA-Student
Organizacja
nabywanie umiejętności zespołowych

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 30 września
czesne już od
325 zł
300 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego

 

    Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.
Kuba

Wybrałem zarządzanie, ponieważ kierunek ten jest ściśle związany z moimi planami zawodowymi. Aktualnie jestem kierownikiem kawiarni, a na co dzień zajmuję się również pośrednictwem w nieruchomościach. Plan zajęć pozwala mi na łączenie pracy oraz studiów. Profesjonalizm, kultura, indywidualne podejście do studenta oraz ciekawa i umiejętne przekazywana wiedza to słowa, które najlepiej opisują moich wykładowców oraz moją uczelnię. Poprzeczkę lubię podnosić wysoko, a założone cele sukcesywnie realizować. Przyszłość chciałbym związać z branżą marketingową – merytorycznie i praktycznie przy wsparciu WSB.

Jakub Wiśniewski

student WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Kierować zespołem pracowniczym i motywować ludzi do pracy.
Nauczysz się umiejętnie planować i wykorzystywać narzędzia marketingowe.
Nauczysz się wykorzystywać metody zarządzania, w tym zarządzania projektami.
Prowadzić rachunkowość i dokumentację finansową przedsiębiorstwa.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Gospodarowanie nieruchomościami
Hybrydowe Niestacjonarne Stacjonarne
od 385 zł 410 zł
Menedżer sprzedaży
Hybrydowe Stacjonarne
od 385 zł 410 zł
Współczesne media w marketingu
Hybrydowe Niestacjonarne
od 385 zł 410 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Hybrydowe Niestacjonarne Stacjonarne
od 385 zł 410 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hybrydowe Niestacjonarne Stacjonarne
od 385 zł 410 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy...
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Paweł Łopatka
Springer
Jacek Kall
Prof. Krzysztof Piasecki
dr inż. Alicja Rytelewska
dr Maciej Stokłosa
dr Witold Nowiński
Kamil Ogrodnik
dr hab. Jarosław Kubiak
mgr inż. Jolanta Urban
mgr Kinga Mann
mgr Justyna Gdowska
wykładowca
mgr Łukasz Szymaniak
Michał Pajdak
Andrzej Springer
Paula Pestka
Marta Werschler
mgr Paweł Łopatka

Menedżer kierunku zarządzanie 

Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu związany od 2016 roku. Poza pracą naukową i dydaktyczną, odbywał staże i pracował w agendach rządowych (m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa)....

prof. nadzw. WSB dr hab Agnieszka Springer

W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych łączy wiedzę psychologiczną z naukami o zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie pomiaru kompetencji i postaw pracowników. Posiada doświadczenie praktyczne w...

prof. nadz. WSB dr hab. Jacek Kall

Profesor nadzwyczajny WSB, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, z tematyki zarządzania marką. Autor kilku książek, między innymi najczęściej cytowanej (według Google Scholar) książki na temat reklamy, wydanej w języku polskim („Reklama”) oraz najczęściej cytowanej książki...

Prof. Krzysztof Piasecki

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor matematyki. Prowadzi badania naukowe w zakresie skwantyfikowanych finansów behawioralnych, arytmetyki finansowej, badań operacyjnych w finansach i matematyki systemów rozmytych. Autor ponad 200 książek i artykułów, w tym między...

dr inż. Magdalena Olejniczak

Menedżer kierunku marketing i sprzedaż 

Absolwentka kierunku Towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Marketingu Usług w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.  Pracę naukowo – dydaktyczną rozpoczęła w roku 2012 prowadząc przedmioty...

dr inż. Alicja Rytelewska

Absolwentka zarządzania na Politechnice Poznańskie i studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z WSB w Poznaniu prowadząc zajęcia z zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania kompetencjami czy...

dr Maciej Stokłosa

W roku 1996 otrzymał stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Narodowej na Wydziale psycholingwistyki Uniwersytetu Eőtvős Lorănd w Budapeszcie. W roku 2010 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w...

dr Witold Nowiński

Opublikował kilkanaście publikacji z obszaru biznesu międzynarodowego i przedsiębiorczości w polskich i międzynarodowych wydawnictwach, w tym m.in:

 • Nowiński, W., Rialp, A. (2015) The Impact of Social Networks on Perceptions of International Opportunities,  Journal of Small Business...
dr Kamil Ogrodnik

Wykładowca akademicki i aktywny zawodowo ekonomista. Zawodowo związany z sektorem bankowym, jako analityk korporacyjny. Jest autorem publikacji naukowych oraz wykładów z zakresu rachunkowości i analizy finansowej. Prowadził liczne zajęcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych...

dr hab. Jarosław Kubiak

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz magisterskich przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując...

mgr inż. Jolanta Urban

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM- Poznań, były dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Poznaniu, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa nr 272), od 1989 roku prowadzi własne biuro, długoletni członek Komisji...

mgr inż. Dorota Jaźwińska

Swoje zainteresowania skupia wokół zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach różnych branż, jak również dydaktyczne i szkoleniowo-doradcze. Autorka i współautorka...

mgr Marcin Fijoł

Doradca Wsparcia Sprzedaży i Trener Biznesu wywodzący się z branży marketingowej, w której swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju oraz za granicą pracując zarówno po stronie agencji reklamowych oraz klienta. Pracował dla takich marek jak The Mirror, 20th Century Fox, Philips,...

mgr Kinga Mann

Certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz coach. Od kilku lat prowadzi własną firmę Mann Learning Solutions. Ukończyła „The Art and Science of coaching” w Erickson Instiute we Wszechnicy Uniwersytetu Jagielońskiego akredytowany przez ICF. Przez ostatnich kilka...

mgr Justyna Gdowska

Od 2016 roku rzecznik prasowy, a obecnie także kierownik komunikacji i marketingu siatkarskiego klubu Trefl Gdańsk. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w biurze prasowym Lecha Poznań oraz agencji PR Brandscope. Na swoim koncie ma publikacje w dwóch książkach dotyczących...

mgr Tomasz Kilarski

Magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Wykładowca (nauczyciel akademicki) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych...

mgr Łukasz Szymaniak

Wykładowca, trener biznesu i szkoleniowiec. Karierę zawodową związał z marketingiem i reklamą pracując dla takich firm jak Interia.pl, Grupa Wirtualna Polska, Grupa Karlik i Giacomo Conti. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Stosunki Międzynarodowe (spec....

mgr Michał Pajdak

Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie i doktoranckie), certyfikowanym trenerem (certyfikat House of Skills) i coachem biznesowym, mentorem.  Jest laureatem rządowego programu - TOP 500 Innovators.  Od 13 lat zajmuje się...

Andrzej Springer

Absolwent  Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu, Wydział Zarządzania. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu na szczeblu zarządu przedsiębiorstwami handlowymi i usługowymi branży inwestycyjnej, komunalnej oraz telekomunikacyjnej. Licencjonowany...

Marlena Urbaniak

Menedżer z bogatym, ponad 17 letnim doświadczeniem w dużej instytucji finansowej na różnych szczeblach zarządzania, od Oddziału po Centralę. Zarządzała  m.in. obszarem/ zespołem: projektem  HR , strategii i rozwoju, obsługi i wsparcia klienta, projektem przygotowania i wdrożenia...

Paula Pestka

Autor programu i wykładowca na podyplomowych studiach „zarządzanie obiektami hotelarskimi oraz spa”  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, wieloletni konsultant ds. strategii, badań rynku oraz zarządzania zasobami ludzkimi, coach i entuzjasta (teoretyk, z coraz większym doświadczeniem...

Adam Pawełczak

Informatyk, manager, właściciel firmy informatycznej, producent kursów e-learning, metodyk nauczania, wieloletni wykładowca WSB, kierownik zakładu metodyki nauczania w WSB w Poznaniu, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość.

Marta Werschler

Z wykształcenia prawnik. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (w tym studiów doktoranckich) i Uniwersytetu Ekonomicznego. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Z krwi i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dla kogo?

To kierunek dla osób, które:

 •   mają zdolności przywódcze i chciałyby w przyszłości zostać menedżerami
 •   interesują się mechanizmami psychologii zarządzania
 •   są dobre w organizowaniu i planowaniu
 •   mają analityczny umysł i dobrze radzą sobie z naukami ścisłymi.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studia I stopnia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 budynek GG, pokój 03, parter
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Tel.: 61 655 33 00 532 795 478 Infolinia: 61 635 00 31

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 10:00-15:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF