Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o odejściu 

śp. dr hab. Walentyny Ignatczyk

charyzmatycznej nauczycielki akademickiej, znanej pokoleniom studentów i dydaktyków, związanej przez wiele lat z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. 

 

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy serdecznego współczucia. 

Rektor, Senat, Rada Akademicka oraz współpracownicy z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 


Pogrzeb prof. Ignatczyk odbędzie się w poniedziałek 19 lipca o godz. 13.30

na cmentarzu Miłostowo przy ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu.

Czytaj więcej