Roboty budowlane już ruszyły. Kamienice przy ulicy Ratajczaka 1 oraz Ratajczaka 3 zostaną poddane rewitalizacji, podobnie jak ich najbliższe otoczenie. W odremontowanych budynkach powstanie także Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

 

Oprócz odnowienia kamienic inwestycja obejmuje także wybudowanie aż trzech szklanych łączników, które wraz z obecnie wykorzystywanymi przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu zabytkowymi budynkami przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i 5 oraz Ratajczaka 5/7, utworzą kompleks budynków uczelni. Znajdą się tam sale dydaktyczne, strefa studenta oraz strefy i pomieszczenia do pracy co-workingowej i warsztatowej, a także otwarta przestrzeń między kamienicami.

 

Dzięki rewitalizacji ten teren zyska nowe funkcje: społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne oraz funkcję stymulowania przedsiębiorczości, także społecznej. Budynki będą również siedzibą Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. Aktywność Centrum skupi się na świadczeniu usług na rzecz sektora ekonomii społecznej. Wśród działań pojawią się między innymi: wsparcie badań diagnozujących potrzeby lokalnych podmiotów gospodarczych oraz tworzenie strategii rozwoju tych podmiotów, pozyskiwanie pomocy finansowej na tworzenie miejsc pracy, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i promocyjne podmiotów gospodarczych. Za funkcjonowanie Centrum odpowiadać będzie WSB we współpracy z partnerem projektu, czyli ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

 

Prace mogą powodować czasowe utrudnienia w ruchu pieszym, dlatego należy zwrócić uwagę na oznakowania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ruchu, które będą pojawiały się w tej okolicy.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce Projekt rewitalizacji.

 

Czytaj więcej