Przewodniczący Rady Akademickiej

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

informuje, że:

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Artura Chołody,

pt. „Inwestycje alternatywne na przykładzie rynku numizmatycznego”

 

odbędzie się 27 lipca 2022 r., o godzinie 9:00,

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

na platformie Microsoft Teams.

 

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

 

Promotor w przewodzie doktorskim:

• dr hab. Magdalena Szyszko, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

Recenzenci:

• dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH, Szkołą Główna Handlowa w Warszawie

• dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

 


Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad ww. rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez
maila na adres: doktorat@wsb.poznan.pl najpóźniej do dnia 22 lipca 2022 r. Osoby te otrzymają zwrotny link do
wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona ww. rozprawy.
Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej bip.wsb.pl/poznan/

 

Przewodniczący Rady Akademickiej

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

dr hab. Arnold Bernaciak, prof. WSB

 Przewodniczący Rady Akademickiej

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

informuje, że:

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Marcina Fuksiewicza,

pt. „Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008 -2018 ”

 

odbędzie się 28 lipca 2022 r., o godzinie 9:00,

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

na platformie Microsoft Teams.

 

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

 

Promotor w przewodzie doktorskim:

  • dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

Recenzenci:

  • prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL, Politechnika Lubelska

 

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad ww. rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez
maila na adres: doktorat@wsb.poznan.pl najpóźniej do dnia 25 lipca 2022 r. Osoby te otrzymają zwrotny link do
wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona ww. rozprawy.
Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej bip.wsb.pl/poznan/

 

Przewodniczący Rady Akademickiej

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

dr hab. Arnold Bernaciak, prof. WSBPrzewodniczący Rady Akademickiej

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

informuje, że:

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mai Błaszak,

pt. „Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetów obywatelskich”

 

odbędzie się 29 lipca 2022 r., o godzinie 9:00,

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

na platformie Microsoft Teams.

 

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

 

Promotor w przewodzie doktorskim:

• prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

Promotor pomocniczy:

dr Agata Basińska-Zych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

Recenzenci:

• prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

• dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad ww. rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez
maila na adres: doktorat@wsb.poznan.pl najpóźniej do dnia 26 lipca 2022 r. Osoby te otrzymają zwrotny link do
wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona ww. rozprawy.
Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej bip.wsb.pl/poznan/

 

Przewodniczący Rady Akademickiej

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

dr hab. Arnold Bernaciak, prof. WSB

Czytaj więcej