Stanowisko rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, z dniem 1 września 2021 r., objął dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB. Jako rektor będzie zarządzał naszą uczelnią – Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z Wydziałem Finansów i Bankowości w Poznaniu, Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie oraz Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie.

 

Dziękujemy za wkład w rozwój WSB w Poznaniu dotychczasowemu Rektorowi prof. zw. dr. hab. Józefowi Orczykowi a nowemu Rektorowi życzymy pomyślności w realizacji nowych wyzwań!


Przedstawiamy notę biograficzną dr hab. Ryszarda Sowińskiego, prof. WSB.

 

Nauczyciel akademicki, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu związany z Uczelnią od 1994 roku. Doświadczony wykładowca, ćwiczeniowiec, promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Doświadczony dydaktyk on-line, autor kursów e-learningowych.

 

Współtwórca kierunków Prawo w Biznesie, Prawo oraz Administracja. Członek zespołu doradczego przy Dziekanie Wydziału Finansów i Bankowości, a także członek jury konkursów studenckich, rad programowych, Rady Wydziału Finansów i Bankowości do 2019 roku.

 

Doktor habilitowany nauk prawnych. Autor ponad 40 publikacji naukowych, autor lub współautor trzech monografii w obszarze prawa finansowego.

 

Doradca kancelarii prawnych w obszarze zarządzania, członek komitetów strategicznych firm prawniczych. Trener w obszarze umiejętności biznesowych prawników. Autor poświęconych branży prawniczej badań, raportów, szkoleń oraz kursów e-learningowych. Członek kapituł konkursów branżowych w obszarze technologii, innowacji i zarządzania.

 

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe:

• Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

• Doktor habilitowany nauk prawnych, rok nadania: 2010. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku”.

• Doktor nauk prawnych, rok nadania: 2000. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przejęcia przedsiębiorstw w prawie

podatkowym”.

• Absolwent Podyplomowych Studiów Psychologia w Zarządzaniu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

(2019)

• Absolwent i wykładowca na Podyplomowych Studiach Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

(2018).

• Absolwent i w latach 1993-2014 pracownik naukowy (asystent, adiunkt) Wydziału Prawa i Administracji UAM

w Poznaniu.

• Uczestnik licznych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe.

Czytaj więcej