Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Nadal pozostajemy w reżimie sanitarnym. Jeśli chcesz nas odwiedzić osobiście, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na uczelni.

 

Sprawdź zasady bezpieczeństwa.

studia podyplomowe

Sprawdź konieczne nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci zostanie studentem WSB. 

 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • cały proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu 
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.  
Wygodne zapisy na studia

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1.

Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie - lista kierunków, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.

KROK 2.

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek studiów. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać uczestnikiem studiów podyplomowych WSB.

Jeżeli jesteś naszym studentem, uczestnikiem studiów podyplomowych lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem i hasłem, którego używasz w Extranecie.

 

Skompletuj i dostarcz:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych  - oryginał lub odpis do wglądu

Jeśli posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dodatku/suplementu - zalegalizowanym lub zaopatrzonym w klauzulę apostille (oryginał do wglądu),
 • tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w WSB
KROK 3.

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to wszystko zrobić bez wychodzenia z domu, online!

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

KROK 5.

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja bez zakładania Konta Kandydata

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rekrutacyjnego.

KROK 2.

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.  

Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy  o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów wraz z podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie umową. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
 • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne 
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem
KROK 4.

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci informacje o przyjęciu na studia.


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 • Starszy Specjalista Marcin Makówka, tel. 539 670 648
 • Zastępczyni Kierowniczki Justyna Jana, tel. 539 670 650
 • Kierowniczka Biura Rekrutacji Halina Barwicka, tel. 698 932 970
KROK 5.

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Projekt
Zamówienie na fakturę

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • drogą elektroniczną, na adres e-mail: dsp.opole@wsb.wroclaw.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu: ul. Augustyna Kośnego 72 , 45-372 Opole z dopiskiem: Dział Studiów Podyplomowych 

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036301.pdf ) zobligowani zostaliśmy do prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem  metod  i technik kształcenia na odległość do końca semestru letniego tj. 30.09.2021 r.

 

Wyżej wymienione rozporządzenie dopuszcza jedynie możliwość realizacji  zajęć, które  prowadzone w formule zdalnej nie spełnią zakładanych efektów uczenia czyli nie mogą być zrealizowane na odległość.
Realizacja zajęć w formie stacjonarnej każdorazowo wymaga zgody Dyrektora Działu Studiów Podyplomowych, a jej termin musi zostać zgłoszony Rektorowi Uczelni.

 

Do pobrania:

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku Cudzoziemców - oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w WSB - pobierz
 • Elementy integracji sensorycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Logorytmika w pracy pedagogicznej - oświadczenie o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym - pobierz
 • SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP - dla osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP” lub  posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym

Kontakt

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 09:00-17:00
środa: 09:00-17:00
czwartek: 09:00-17:00
piątek: 09:00-17:00
sobota: 10:00-13:00

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 31 lipca
700 zł
taniej

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 900 zł:

 • 500 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.