Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.
Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 30 września, a w semestrze letnim do 31 stycznia każdego roku.

Złóż podanie

Jeśli chcesz zmienić uczelnię na WSB, musisz złożyć podanie do naszego Dziekanatu. Wzór podania znajdziesz TUTAJ.

Jakie załączniki do podania?

Dołącz zaświadczenie, potwierdzone przez Twoją dotychczasową uczelnię, zawierające informacje o:

  • zaliczonych przez Ciebie przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
  • efektach kształcenia,
  • rozliczeniu się z uczelnią (to już po uzyskaniu zgody WSB na Twoje przeniesienie),
  • czasie w którym studiowałeś,
  • zgodzie dziekana uczelni, którą opuszczasz na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Poczekaj na decyzję

 o przeniesieniu do WSB - tę podejmuje nasza pani Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

Jeśli Twoje podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, to nasz Dziekanat skontaktuje się z Tobą. I wtedy przekaże jakie dokumenty powinieneś teraz donieść, by zakończyć proces rekrutacji.  Nie zapomnij też o opłatach - osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Masz pytania?

Jeśli chcesz jeszcze o cokolwiek dopytać, skontaktuj się z naszym Biurem Rekrutacji.