dr Agata Strzelczyk_2021.png
dr Agata Strzelczyk

Doktor nauk ekonomicznych. Menedżer kierunku Finanse i rachunkowość oraz kierownik Zespołu Dydaktycznego Metod Ilościowych w WSB we Wrocławiu. Absolwentka kierunków Finanse i bankowość oraz Informatyka i ekonometria Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendystka Syddansk Universitet (Odense, Dania). Prowadzi zajęcia ze statystyki, analizy danych, prognozowania i matematyki finansowej zarówno w języku polskim jak i angielskim. Praktyk z zakresu analizy danych. Współautor projektów badawczych i opracowań biznesowych powstałych we współpracy z instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami. Prywatnie miłośniczka dobrej książki, brydża i zagadek logicznych.

Sochanik-Agnieszka — kopia2
Agnieszka Sochanik

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoją wiedzę doskonaliła na studiach podyplomowych z controllingu oraz studiach menedżerskich. Od kilkunastu lat związana z Wyższa Szkołą Bankową jako wykładowca na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Szkoleniowiec w tematach biznesowych oraz sprzedaży bezpośredniej, nauczyciel podstaw biznesu w szkole średniej. Koordynator Klienta Biznesowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomicznym w Opolu. Obszary zainteresowań: rozwój osobisty, zdrowe odżywianie, podróże.  
 

dr Jolanta Bodzianny

Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość". Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony Złotą Odznaką  „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania naukowe: finanse, rachunkowość,sprawozdawczość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji, etyka w zawodzie księgowego.

dr Rafał Parvi

Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Beniamin Noga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

dr Krzysztof Krukowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego.

Bożena Nowosielska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu  bankowości i finansów oraz kursów i szkoleń doskonalących, trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych (naczelnik wydziału operacyjnego, dyrektor departamentu kredytów) a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm zewnętrznych. Od kilkunastu lat związana z  Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie przedmiotów szeroko pojmowanej bankowości. Tematyki bankowej dotyczą także opublikowane artykuły naukowe a także monografia z 2016 r.(współautorka): "Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym".

mgr Robert Czekaj

Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego w fundacji Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, wykładowca WSB w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.