Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Makroekonomię
  • Zarządzanie projektem inwestycyjnym
  • Analizę instrumentów finansowych
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

BHP
Język obcy biznesowy*
Praktyczne aspekty prawa
Współczesne problemy społeczno-gospodarcze
Proseminarium II
Organisational Behaviour/Organisatorisches Verhalten
 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE i KIERUNKOWE:

Analiza instrumentów finansowych
Makroekonomia
Polityka pieniężna
Zarządzanie projektem inwestycyjnym
Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów I
Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów II
Raportowanie zarządcze i niefinansowe
Narzędzia informatyczne w analizie danych finansowych
 

PRZEDMIOTY WYBIERALNE:

E-Marketing
Practical aspects of law/Praktische Aspekte des Rechts
Seminarium magisterskie