Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Stosowania norm i standardów jakości.
 • Przeprowadzania certyfikacji wyrobów oraz systemów jakości.
 • Projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzania jakością.
 • Użytkowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością.
 • Realizacji audytów wewnętrznych.
 • Rozwiązywania konkretnych problemów organizacyjno-technicznych.

Praca dla Ciebie

 • przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo-produkcyjne w takich dziedzinach działalności, jak: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, eksploatacja systemów produkcyjnych
 • firmy doradcze i audytorskie
 • instytuty naukowo-badawcze
 • własne firmy produkcyjno-handlowe
 • działy kontroli jakości.

Opinia wykładowcy

Specjalność inżynieria jakości wyposaża w kompetencje pozwalające podejmować pracę zarówno w produkcji, jak i usługach. Jakość obok ceny stanowi kluczowe kryterium wyborów, jakich dokonują konsumenci przy zakupie produktów i usług. Stąd na rynku we wszystkich branżach potrzebni są specjaliści, zwłaszcza ci posiadający tytuł zawodowy inżyniera. Z przeglądu ofert wynika, że są oni poszukiwani i na bieżąco wchłaniani przez rynek pracy.

dr Bolesław Goranczewski

wykładowca WSB

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wykładowcy są praktykami w obszarze zagadnień jakości (m.in. z branży FMCG, automotive).
 • Specjalność pozwala na integrację wiedzy z zakresu dyscyplin społeczno-ekonomicznych i technicznych.
 • Każda osoba w przedsiębiorstwie, od kierownika po najmłodszego stażem pracownika, w takim samym stopniu musi dbać o jakość.
   

Program studiów

W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, ze względu na zachodzące w niej procesy globalizacji i rosnącą konkurencję, wzrasta znaczenie jakości w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, co ma związek z pewnymi cechami wyrobu lub usługi mającymi...

Wykładowcy

Prof. dr hab. inż. Jaroslav NENADÁL
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. WSB

Wieloletni  menedżer posiadający doświadczenia na stanowiskach dyrektorskich w kilku podmiotach, a także uczestnictwa w organach spółek (zarządy, rady nadzorcze). Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania. Posiada uprawnienia auditora wiodącego systemów zarządzania...

inż. Marzena Półtorak

Inżynier Technologii żywności i magistrem Zarządzania jakością. Ma 10 lat doświadczenia pracy w laboratorium kontroli jakości, gdzie kluczową rolą odgrywa produkt oraz klient. Doskonale wie jak wiedzę praktyczną o rzeczywistych aspektach jakości przełożyć na konkretne...

Małgorzata Piątkowska

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, wydziałów Chemicznego oraz Zarządzania i Ekonomii. Lean Six Sigma Black Belt z ponad 8 letnim doświadczeniem w zakresie Inżynierii i optymalizacji procesów, zarządzania projektem oraz bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Zdobyte doświadczenie zawodowe...

Prof. dr hab. inż. Jaroslav NENADÁL

Profesor zwyczajny, członek stowarzyszeń i komitetów jak m.in.: Česká společnost pro jakost, Praha, European Foundation for Quality Management, Brussels (VSB-TU representative),  Certifikační orgán pro certifikaci osob ACM DTO CZ, Ostrava, Rada Wydziału Inzynierii bezpieczeństwa  -...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.