Drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu lub Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – możesz u nas studiować drugi kierunek za połowę jego ceny! Musisz tylko dostarczyć do Biura Rekrutacji WSB w Opolu zaświadczenie, że studiujesz.

Co zyskujesz studiując drugi kierunek w WSB w Opolu?

DRUGI ZAWÓD
SZERSZE KOMPETENCJE
DODATKOWĄ SPECJALIZACJĘ
DYPLOM UCZELNI CENIONEJ PRZEZ PRACODAWCÓW