Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Program VIS - studiuj za darmo

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student. Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia. 

 

Szczegóły Programu VIS znajdziesz TUTAJ.

Stypendium dla ambitnych i pracowitych

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może się ubiegać każdy, kto uzyskał roczną średnią ocen na poziomie min. 4,50 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym. Student studiów I stopnia może ubiegać się o stypendium Rektora po ukończeniu I roku studiów.

Stypendium Ministra

Student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz uzyskał wysoką, roczną średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium socjalne

WSB nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W roku akademickim 2021/2022 o stypendium socjalne mogą starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1050,00 zł.
  
Termin składania wniosków mija 15 marca.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

WSB to Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Przyznajemy stypendia dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

 

Termin składania wniosków mija 15 marca.

Stypendia dla liderów

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz Uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni. 

Zapomogi

Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez MNiSW.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z:
Działem Obsługi Finansowej Studenta 
tel. 77 401 94 05, e-mail: e-mail: dofs@wsb.opole.pl