Znajdź studia I stopnia na WSB w Opolu - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja i finanse samorządowe
Administrowanie i finansowanie organizacji pozarządowych
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych
Kryminologia i kryminalistyka
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość
Specjalista kadr i płac
Zarządzanie podatkami
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Kierunek: Logistyka inżynierska  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria lean manufacturing
Inżynieria procesów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacje i arbitraż
Prawo w zarządzaniu firmą
Zamówienia publiczne
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Administration
Menedżer marketingu i sprzedaży
Psychologia i komunikacja w biznesie
Specjalista BHP
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem