Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku employer branding.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO EMPLOYER BRANDINGU
(14 godz.)
 • Wprowadzenie do employer brandingu (2 godz.)
 • Narzędzia UX w employer brandingu (6 godz.)
 • Narzędzia marketingowe w employer brandingu (6 godz.)
ANALIZA DANYCH I STRATEGIA
(30 godz.)
 • Pozyskiwanie informacji o postrzeganiu pracowników przez organizację (8 godz.)
 • Analiza wizerunku organizacji poza organizacją i benchmarking konkurencji (8 godz.)
 • Analiza danych z kanałów online (4 godz.)
 • Budowanie strategii employer brandingowej w oparciu o EVP (Employee Value Proposition) (6 godz.)
 • Mierniki skuteczności działań EB (KPI) (Key Performance Indicators) (4 godz.)
BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY WEWNĄTRZ ORGANIZACJI
(42 godz.)
 • Budowanie przynależności i zaangażowania pracowników (4 godz.)
 • Komunikacja wewnętrzna (6 godz.)
 • Eventy firmowe (6 godz.)
 • Realizacja potrzeb pracowników w trakcie życia w firmie: rozwój, ocenianie, wynagradzanie (10 godz.)
 • CSR jako element brandingu (6 godz.)
 • Projektowanie przyjaznego i funkcjonalnego miejsca pracy (6 godz.)
 • Rola leaderów i kierowników w budowaniu wizerunku pracodawców (4 godz.)
PROCES REKRUTACYJNY JAKO KLUCZOWY ELEMENT BUDOWANIA WIZERUNKU PRACODAWCY
(32 godz.)
 • Projektowanie procesu rekrutacyjnego (8 godz.)
 • Dobór źródeł pozyskiwania kandydatów w kanałach tradycyjnych i nowoczesnych (8 godz.)
 • Komunikacja z kandydatem jako spójny element budowania wizerunku pracodawcy (4 godz.)
 • Onboarding pracownika (8 godz.)
 • Rola agencji rekrutacyjnych w budowaniu wizerunku pracodawcy (4 godz.)
BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY NA ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI
(48 godz.)
 • Projektowanie strony "kariera" (8 godz.)
 • Wizerunek firmy w social media (6 godz.)
 • Kampanie online i offline (8 godz.)
 • Projektowanie materiałów promocyjnych (8 godz.)
 • Udział i organizacja eventów zgodnie z wytyczoną strategią (10 godz.)
 • Wystąpienia publiczne i prezentacja (8 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu