Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo narodowe w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

To studia dla osób, które myślą o pracy w administracji publicznej, a także służbach mundurowych – Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, wojsku czy obronie cywilnej. 

Program studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. Jeśli myślisz o rozwoju zawodowym, otrzymasz konkretną wiedzę przydatną na ścieżce kariery.

 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

  • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
    W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia.
Bezpieczeństwo narodowe

Wiedza przekazywana jest przez osoby aktywne zawodowo w branżach związanych z bezpieczeństwem. Na zajęciach jest możliwość zapoznania się w praktyce z pracą w instytucjach i jednostkach, które zajmują się bezpieczeństwem i ochroną. Stawiamy na niekonwencjonalne podejście do nauki. Dlatego wykorzystujemy takie metody jak case studies, czy gry strategiczne.

 

Będziesz mieć możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w ramach dotychczas wybranej dziedziny. Nawiążesz nowe kontakty z osobami, które interesuje ten sam obszar naukowy.

Będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez osoby, które dane zagadnienie znają z praktyki, a w przyswojeniu wiedzy pomoże Ci specjalistyczne oprogramowanie.

Będziesz uczestniczyć w wizytach studyjnych w firmach i instytucjach. Wizyty pozwolą Ci poznać technologie i rozwiązania stosowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Na wybrane zajęcia udasz się w teren, co pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności w warunkach rzeczywistych, a na zajęciach z wychowania fizycznego poznasz taktykę i techniki interwencji.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Poznasz sposoby analizy symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrożenie.

bezpieczenstwo-narodowe

Będziesz mieć zajęcia w nowoczesnych pracowniach, poznasz profesjonalny sprzęt daktyloskopijny umożliwiający m.in. pobieranie materiałów porównawczych i zabezpieczanie śladów.

Organizacja
wykładowcy eksperci
Palec
wizyty studyjne
Uścisk dłoni
praktyki zawodowe

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 9 lutego
czesne już od
355 zł
330 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz: 

  •  600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów. 
  • Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów. 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, które można wykorzystać w życiu zawodowym i codziennym.
bezpieczenstwo-informacyjne
Teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej oraz ich praktycznego zastosowania i oddziaływania.
robert-janczuk
e-administracja
Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno -politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego.
bezpieczenstwo-narodowe
Praktycznego zarządzania systemami bezpieczeństwa w różnych obszarach aktywności jednostek i zbiorowości ludzkich.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 365 zł 390 zł
Służby mundurowe i specjalne
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 365 zł 390 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:            

  • Ekonomia globalna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Kształtowanie się porządku pozimnowojennego
  • Systemy ochrony ludności i obrony cywilnej
  • Czarna-zielona taktyka
  • Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych
  • Prawa człowieka we współczesnym świecie
  • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
  • Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa
  • Prawne podstawy systemu obrony RP
  • Język obcy
  • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
  • Historia najnowsza w zarysie
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Bezpieczeństwo instytucji finansowych
  • Współczesne zagrożenia terroryzmem
  • BHP
  • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
  • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
  • Praktyka zawodowa
  • Seminarium dyplomowe
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Daniel Gaś
dr Artur Orman
Krzysztof Krysieniel
Maciej Banasik
Andrzej Cichy
Jacek Ruszkowski
Maciej Thorz
Paulina Jańczuk-Pawlica
Jacek Stolecki
Mariusz Wilkus
dr Siostrzonek-Sergiel
dr Alicja Bartuś
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym....

Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze...

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką,...

dr hab. Anna Wziątek-Staśko

Menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz trenerka biznesu. Specjalista z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Wykładowca uczelni polskich a także m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Finlandii....

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

mgr Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie...

mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji, praktyk z długoletnim doświadczeniem nabytym między innymi w czasie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Do jego zainteresowań zawodowych należą m.in.  fundusze europejskie oraz etyka i komunikacja w administracji i biznesie.  Prowadzi...

mgr Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową,...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
silesia-tactical
um-bytom
Beta-Seciurity-System
chorzow-wprawia-w-ruch
eib
chorzowska-koalicja
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie
kgp
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF