Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach w dniu 10 lipca br. zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Katowicach w ramach programu Partnerstwa Biznesowego .

Tym samym Stowarzyszenie objęło patronat honorowy specjalności <<rachunkowość i finanse przedsiębiorstw>> prowadzonej na kierunku finanse i rachunkowości na studiach I i II stopnia.

Dzięki zawartej współpracy absolwenci tej specjalności, posiadający tytuł licencjata lub magistra, mogą uczestniczyć w kursie dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości lub głównego księgowego (tj. II lub III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego Stowarzyszenia),  bez konieczności kształcenia na I stopniu ścieżki edukacyjnej - księgowy.

Ponadto studenci Bankowej kierunków związanych z rachunkowością i przedmiotami pokrewnymi mają możliwość działalności w Klubie Młodych Księgowych Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

201807_wsb_-_skwp_09.jpg

Zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Katowicach

10-07-2018