Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie została wyróżniona w czasie Wojewódzki Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które 21 października odbyły się w Muzeum Śląskim w Katowicach.
W uznaniu za zasługi w dziedzinie turystyki, za zaangażowanie w działalność Śląskiej Izby Turystyki oraz za troskę o stały rozwój kadr dla turystyki. Właśnie tak brzmiały podziękowania na dyplomie dla Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Wyróżnienie w imieniu uczelni odebrał w trakcie obchodów dr Krzysztof Koj, dziekan WSB.


Turystyka jest ważną częścią gospodarki w województwie śląskim. Jak można przeczytać na stronie internetowej województwa śląskiego slaskie.pl - tylko w 2018 roku liczba turystów w regionie wyniosła 5,7 mln osób. Obecność turystów przyniosła też wymierne zyski, ponieważ budżety miejscowej branży zostały zasilone o kwotę ponad 5 mld zł. 


Obchody Światowego Dnia Turystyki to dzień pracowników branży, którzy często łączą swoje pasje z dobrze prosperującym biznesem. Znaczenie turystyki we współczesnych trendach oddziałuje także na szkolnictwo wyższe. Pasjonatów turystyki można spotkać na studiach w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Na kierunku "Turystyka i Rekreacja” studenci uczą się planowania imprez, organizowania turystyki zarówno międzynarodowej, jak i tej regionalnej czy podstaw marketingu.

 

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.

Czytaj więcej