Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Nowe Prawo Zamówień Publicznych – wprowadzenie w regulacje nowej ustawy. W trakcie szkolenia zostaną omówione:

  1. Główne cele i zadania nowej ustawy Pzp
  2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowej ustawy
  3. Wybrane zasady udzielania zamówień
  4. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu 
  6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
  7. Podział postępowań i procedur związanych z udzieleniem zamówienia 
  8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
  9. Środki Ochrony Prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 

Sprawdźpełny program szkolenia

 

Szkolenie odbędzie się 30 czerwca 2020 w godz. 10:00-13:15 na platformie ZOOM. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Soluch

prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (18 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty podczas XI do XIV edycji Forum Zamówień Publicznych oraz od IV do VI edycji Forum Budowlanego (Wydawnictwo Presscom); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

doświadczenie: ponad 350 przeprowadzonych szkoleń, wśród wielu przeszkolonych podmiotów m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Zabrze, Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Pszczyna, Urząd Gminy w Świerklańcu, Urząd Miasta Głuchołazy, Urząd Miasta Ruda Śląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, KZGM w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, kilkadziesiąt szkół i przedszkoli z miast na Śląsku, Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, Poczta Polska SA, Port Morski w Gdyni, GTL S.A. (Port Lotniczy w Pyrzowicach), Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Wodociągi Głuchołazy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, i wiele innych.
 

 

Warsztat organizowany jest w ramach projektu "PODNOSZENIE KOMPETENCJI-PROCES NA CAŁE ŻYCIE - kursy i szkolenia w ramach realizacji trzeciej misji Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" nr POWR.03.01.00-00-T168/18.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Czytaj więcej