O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, WSB w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Katedra Logistyki

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
bud. C, pokój nr 104

 

Katedra Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
bud. C, pokój nr 109

Inne komórki organizacyjne

 • Centrum Języków Obcych
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
  bud. A, pokój nr 108
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  ul. Młodzieżowa 31 a
  tel. 56 66 09 248
  pokój A 411