Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu od 12 marca do 10 kwietnia br. zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia koronowirusem, a także zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przekazujemy następujące zalecenia:

 • Osoby przyjeżdżające z terenów zagrożonych (Włochy, Chiny, Korea Południowa, w przyszłości prawdopodobnie inne kraje), a wykazujące objawy chorobowe „grypopodobne” mają obowiązek zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, ul. Św. Józefa 53
 • Osoby, które przyjechały bez objawów chorobowych, a w ciągu 14 dni od przyjazdu zaobserwowały u siebie symptomy chorobowe, również muszą zgłosić się do ww. placówki medycznej.
 • Więcej informacji o koronawirusie i jak się przed nim zabezpieczyć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Kształcenie online

Obecna, trudna sytuacja w jakiej znalazł się nasz kraj, wymaga od nas wszystkich wprowadzenia niestandardowych działań. Zapewniamy Was, iż wszyscy pracownicy naszej uczelni robią wszystko, by zagwarantować najwyższą możliwą w tych okolicznościach jakość usług. W szczególności realizację programu studiów.
 
MNiSW w specjalnie wydanym rozporządzeniu dopuściło realizację procesu kształcenia i programu studiów z wykorzystaniem dostępnych technik kształcenia zdalnego. Jednocześnie nie stosuje ograniczeń w zakresie liczby przyznanych punktów ECTS za kształcenie w takim trybie (par. 1 ust. 2 oraz par. 2 Rozporządzenia z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 

Za nami weekend zajęć na studiach I i II stopnia zrealizowany w formule online. Cieszą nas bardzo pozytywne głosy jakie płyną od studentów o takiej formule zajęć.

 

Mamy nadzieję, iż ta forma spotkań szybko stanie się, zarówno dla Was jak i wykładowców naturalnym sposobem korzystania z zajęć i będziecie oczekiwać na kolejne z przyjemnością.

Zawieszenie zajęć do 10.04.2020 r.

W związku z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanymi z bezpośrednim zagrożeniem rozprzestrzenianiem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy w dniach 12.03 - 10.04 br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, spotkania i wydarzenia.

Dostęp do zajęć online

Od weekendu 27-29.03 linki do poszczególnych zajęć dostępne będą w planie zajęć w Extranecie w kolumnie UWAGI;

Natomiast w przypadku Seminariów dyplomowych - linki dostępne będą w kursach na platformie Moodle.

Linki do zajęć, zarówno w planie zajęć w Extranecie oraz na platformie Moodle, dostępne będą najpóźniej:

 • w przypadku zajęć realizowanych w piątek, do czwartku do godziny 21.00;
 • w przypadku zajęć realizowanych w sobotę i niedzielę, do piątku do godziny 21.00.

Przedłużenie semestru zimowego

Semestr zimowy zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zostaje przedłużony do 9 kwietnia bieżącego roku.

Treść zarządzenia.

Prace działów obsługowych

W związku z panującym ryzykiem przenoszenia wirusa informujemy, że dostępne jest tylko wejście do budynku A od strony ul. Młodzieżowej. Apelujemy o  załatwienie spraw związanych ze studiami drogą telefoniczną lub internetową - dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

Dostęp do uczelni będą miały wyłącznie osoby przychodzące na egzamin dyplomowy.

Jednocześnie informujemy, iż działy obsługowe Uczelni funkcjonują w następujących dniach i godzinach (możliwy kontakt telefonicznie/mailowo)

Dziekanat:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00,
 • sobota od godziny 8.00 - 14.00;

Biuro Karier:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00;

Biuro Finansowej Obsługi Studentów:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00.

Prosimy o bieżący monitoring komunikatów zamieszczanych za pośrednictwem Extranetu, strony www i mediów społecznościowych naszej Uczelni.

 

Kandydaci chcący złożyć lub uzupełnić dokumenty związane z procesem rekrutacji na studia mogą pozostawić je w specjalnie przygotowanej wrzutni przy wejściu do budynku.  Pracownicy Biur Rekrutacji pracują i będą Państwa dokumentację odsyłali drogą pocztową. Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji prosimy kierować na e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl 

Przedłużenie ważności legitymacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.

Egzaminy i obrony

Egzaminy dyplomowe czyli kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego: inżyniera, licencjata lub magistra odbędą się zgodnie z harmonogramem do 15 marca 2020 r. Pozostałe zajęcia zostają zawieszone. Prosimy o bieżący monitoring harmonogramu.

 

Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany, a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

Biblioteka

Na czas zamknięcia Biblioteki naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek zostało wstrzymane. Jeśli nie jesteście zapisani do Biblioteki, a chcecie skorzystać z naszych zbiorów elektronicznych, prosimy o kontakt, będziemy starali się pomóc zdalnie.

Więcej informacji: https://www.wsb.pl/torun/strefa-studenta/biblioteka

FAQ

 1. Jak wygląda sytuacja z egzaminami dyplomowymi?
  Egzaminy dyplomowe czyli kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego: inżyniera, licencjata lub magistra odbędą się zgodnie z harmonogramem do 15 marca 2020 r. 
 2. Co z innymi egzaminami zaplanowanymi na sesję?
  Będą wyznaczone nowe terminy. Dostosowujemy się do wytycznych MNiSW. 
 3. Czy mogę przyjść załatwić sprawy w dziekanacie lub innych działach uczelni?
  Kontakt z działami jest możliwy tylko drogą telefoniczną lub internetową - dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.
 4. Wracam z zagranicy czy mogę przyjść na egzamin dyplomowy?
  Osoby wracające z zagranicy będą uczestniczyć w obronie on-line (videokonferencja). Prosimy o kontakt z Dziekanatem oraz z Promotorem w celu poinformowania o powrocie z zagranicy.
 5. Czy i jak zostaną przedłużone legitymację? 
  Zgodnie z rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.
 6. Jak złożyć wniosek o stypendium lub zapomogę?
  O sposobie i terminach przekazywania wniosków dotyczących pomocy materialnej, w tym stypendiów powiadomimy Państwa wkrótce wiadomością w Extranecie.
 7. Czy mogę przyjść do Biblioteki?
  Biblioteka jest nieczynna dla osób odwiedzających, prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
 8. Jak mam przesłać dokumentację z praktyk?
  Dokumentację z praktyk zawodowych prosimy wysyłać skanem na adres biura karier:  biuro_karier@wsb.torun.pl. Oryginały dokumentów prosimy wysyłać pocztą tradycyjną. Przed wysłaniem i zeskanowaniem dokumentów prosimy o sprawdzenie czy są wszystkie podpisy na dokumentach'