Zapraszamy do wypełnienia i odesłania poniższego formularza w celu ustalenia szczegółów wykładu dla uczniów.
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Wykłady do wyboru:
Preferowana formuła spotkania:
Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a, więcej informacji.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.