Osiągnięcia

Uznanie zewnętrznych instytucji jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jest dowodem na to, że znamy się na tym, co robimy. Mamy czym się pochwalić, bo nasza działalność edukacyjna i blisko 25-letnie doświadczenie są doceniane w rankingach oraz nagradzane przez organizacje biznesowe i społeczne.

„Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, wraz z wydziałami w Chorzowie i Szczecinie, jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce pod względem liczby studentów i słuchaczy studiów podyplomowych (źródło: GUS 2016 r.). Zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie, to dla nas powód do radości, ale również motywacja do dalszego doskonalenia oferty i warunków nauczania. Decydując się na podjęcie studiów, dokonujecie Państwo wyboru, dzięki któremu będziecie mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, wzmacniać swoją pozycję na rynku pracy, rozwijać pasje i zainteresowania”.

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

rektor

Najczęściej wybierana niepubliczna uczelnia w Polsce

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zajęła pierwsze miejsce w Polsce (wraz z Wydziałami w Chorzowie i Szczecinie) wśród najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych na studia niestacjonarne i drugie miejsce na studia stacjonarne. 


*wg opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

Pełna treść informacji do pobrania znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1 miejsce w Wielkopolsce

W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni wyższych miesięcznika „Perspektywy” zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce. Ranking znajdziesz na www.perspektywy.pl.

Sukces programu MBA

„Perspektywy” co roku oceniają również studia Master of Business Administration. W 2018 roku program Aalto Executive MBA znalazł się na 9 miejscu w Polsce. Szczegóły rankingu możesz sprawdzić na www.perspektywy.pl.

IACBE

Potwierdzeniem jakości naszych studiów na kierunkach biznesowych jest międzynarodowa akredytacja International Accreditation Council for Business Education, którą otrzymaliśmy w 2014 roku. W procesie akredytacyjnym komisja oceniała m.in. nasze programy nauczania, infrastrukturę uczelni, aktywność naukową i zawodową wykładowców, relacje z biznesem i uczelniami zagranicznymi. 
Informacja nt. przyznanej akredytacji znajduje się na stronie IACBE pod nazwą Accreditation Status.

Public Disclosure of Student Achievement 2018-2019.docx