Wybierz szkolenie
Czy uczestniczy Pan/i po raz pierwszy w szkoleniu w ramach projektu "Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
Wykształcenie
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zakończył/a Pan/i edukację?
Czy posiada Pan/i orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy jest Pan/i bierny/a zawodowo lub bezrobotny/a?
Czy jest Pan/i zatrudniony/a w MMŚP (mikro-małym-średnim przedsiębiorstwie)?
- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Doradca edukacyjny
 • Ulotka
 • Wyszukiwarka internetowa
 • Reklama w internecie
 • Telefon od WSB
 • Newsletter
 • Wykładowca WSB
 • E-mail z WSB
 • Dział HR/Przełożony
 • Z polecenia/znajomy/rodzina
 • Biuro Rekrutacji WSB
 • Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Dział Szkoleń
 • RUR (Rejestr Usług Rozwojowych)
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul Powstańców Wielkopolskich 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość poprawiania ich w każdym czasie. Formularz wypełniany jest dobrowolnie przez Kandydata na Uczestnika projektu. Brak podania informacji nieobowiązkowych może skutkować odmową uczestnictwa bądź niezakwalifikowaniem się do danej edycji szkolenia.