Program studiów

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Sprawne zarządzanie w sytuacjach zagrożenia
(44 godz.)
 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem (8 godz.)
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej  (8 godz.)
 • Organizacja i zarządzanie w biznesie  (8 godz.)
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych (12 godz.)
 • Komunikacja kryzysowa  (8 godz.)
Funkcjonowanie struktur administracyjnych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa
(52 godz.)
 • Wprowadzenie do prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego (8 godz.)
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych (12 godz.)
 • Administracja publiczna w stanach zagrożeń nadzwyczajnych (8 godz.)
 • Zarządzanie kryzysowe (16 godz.)
Bezpieczeństwo w sektorze publicznym i biznesowym (36 godz.)
(36 godz.)
 • Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia  (8 godz.)
 • BHP  (12 godz.)
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (8 godz.)
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych  (8 godz.)
Bezpieczeństwo informacji
(44 godz.)
 • Prawne uwarunkowania ochrony danych osobowych (8 godz.)
 • Ochrona informacji niejawnych (8 godz.)
 • Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych (12 godz.)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych (8 godz.)
 • Bezpieczeństwo informacji biznesowych (8 godz.)