Dynamika rynku pracy sprawia, że zadajesz sobie pytanie, w którym kierunku dalej rozwijać się zawodowo. Zastanawiasz się, czy podnosić swoje dotychczasowe kwalifikacje, uzupełniać wiedzę o użyteczne rozwiązania z innych branż, czy może całkowicie się przekwalifikować? Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu pomoże Ci w znalezieniu odpowiedzi! Weź udział w bezpłatnych warsztatach ROZWÓJ I KARIERA 2019 - dowiedz się, jak różne możliwości rozwoju kariery przed Tobą! 


ROZWÓJ i KARIERA 2019 to cykl bezpłatnych warsztatów rozwoju profesjonalnych kompetencji i marki osobistej. Wśród zaproponowanych 14 tematów warsztatów, znajdziesz zarówno te z zakresu komunikacji, planowania, logistyki, personal brandingu, jak również tworzenia i wykorzystywania narzędzi IT, sprzedaży, zarządzania i bezpieczeństwa informacji. 

 

Wybierz warsztat dla siebie i wyślij zgłoszenie: 

 

Do udziału w warsztatach ROZWÓJ i KARIERA 2019 zapraszamy osoby, które chcą podnieść swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe lub myślą o przekwalifikowaniu się w niedługim czasie. 

 

Każdy z warsztatów poprowadzi wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu – Twój udział jest zatem doskonałą okazją, by porozmawiać z praktykiem o możliwościach rozwoju zawodowego w danej branży. 


Zapisy na warsztaty prowadzone są jedynie za pośrednictwem formularza elektronicznego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z terminami warsztatów, ponieważ część odbywa się symultanicznie. O możliwości udziału w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych. 

 

 

Czytaj więcej