Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Zarządzanie jakością usługi logistycznej
 • Projektowanie łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Logistyka zaopatrzenia, magazynowania i transportu
 • Informatyczne systemy wsparcia logistycznego
 • CRM
 • B+R i innowacje
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Język obcy
 • Bhp
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym II
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II semestru studiów.