Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

wsb-budynek

Rektor

Wicekanclerz

Wicekanclerz –  mgr Andrzej Janiak

andrzej-janiak

Dziekani

Dziekan – dr Krzysztof Koj

Prodziekan – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Krysieniel

krzysztof-krysieniel

Prodziekan – dr Łukasz Makowski

Prodziekan – dr Beata Gdak

Prodziekan – dr Łukasz Wawrowski

Senat

Jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Sprawuje nadzór oraz podejmuje decyzje w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni. Tworzą go, wybrani spośród pracowników, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, władze Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Zarząd uczelni

Jest organem kolegialnym sprawującym nadzór oraz podejmującym decyzję w zakresie organizacji Uczelni.

Rada Wydziału

Jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych aspektach działalności Wydziału, np. uchwalenie programów i planów studiów wyższych oraz studiów podyplomowych.

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.