Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modele biznesu – wyzwania strategiczne”

 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.


 

Wybrane pytania strategiczne , które będą podstawą prowadzonych dyskusji naukowych w trakcie Konferencji:

 • Jak konceptualizować i operacjonalizować modele biznesu przedsiębiorstw?
 • Jak powiązać model biznesu ze strategią, procesami biznesowymi i projektami w ramach swoistej hybrydy strategicznej?
 • Jak konstruować modele biznesu w ramach ekonomii współdzielenia, gospodarki okrężnej i ekonomii sieciowej?
 • Jak budować e-modele biznesu w ramach wybranych koncepcji takich jak BIG DATA i Cloud Computing?
 • Jak budować modele biznesu oparte na mediach społecznościowych?
 • Jak budować twórcze modele biznesu oparte na przedsiębiorczości intelektualnej?
 • Jak konstruować modele zrównoważonego biznesu?
 • Jak osiągać przewagę konkurencyjną poprzez efektywny model biznesu?
 • Jak zarządzać innowacjami z wykorzystaniem koncepcji modeli biznesu?
 • Jakich wyborów strategicznych dokonywać w rywalizacji rynkowej z wykorzystaniem modeli biznesu?
 • Jak powiązać koncepcję Corporate Social Responsibility z Value Based Management tworząc efektywny model biznesu?
 • Jak budować skalowalne i spójne modele biznesu?
 • Jak pokonywać labilność modeli biznesu?
 • Jak projektować efektywne modele biznesu w kierunku kreacji wartości przedsiębiorstw?
 • Wynikiem Konferencji będzie Publikacja naukowa w formie Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (8 pkt. Wg. punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: "Przegląd Organizacji" (13 pkt. w punktacji MNiSW) oraz "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" (12 pkt. w punktacji MNiSW).


 

Zgłoszenie Uczestnictwa:

 

        W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza online.             


 

Program Obrad:

 

Szczegółowy program obrad dostępny jest tutaj:  PROGRAM

 Gość Specjalny Konferencji: 

 Prof. zw. dr hab. Irena Hejduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania  i technologii informacyjnych.
Autorka wielu koncepcji i projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów monitoringu i kontrolingu oraz strategii i programów naprawczych. Za swoją działalność naukową odznaczona medalami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także licznymi nagrodami, w tym: dwie nagrody Ministra Nauki i kilkanaście nagród rektorów uczelni.

Podczas Konferencji Pani Prof. wygłosi referat pt.: Wpływ nowych technologii na modele biznesuRada Naukowa Konferencji:

             Prof. nadzw. dr hab. Adam Jabłoński – Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. Antonio Batocchio - State University of Campinas (UNICAMP)Brazil
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Brzóska - Politechnika Śląska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon - Uniwersytet Jagielloński
Prof. univ. dr. Manuela Epure - Spiru Haret University, Romania
Prof. zw dr hab. Irena Hejduk - Szkoła Główna Handlowa
Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Associate Professor Radoslav Jankal - University of Zilina, Slovakia
Associate Professor Miriam Jankalova - University of Zilina, Slovakia
Prof. zw. dr. hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
Prof. P.Cz. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk - Politechnika Częstochowska
Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch - Uniwersytet Jagielloński
Prof. nadzw. dr hab. Janusz Marek Lichtarski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr. Florian Lüdeke-Freund - ESCP Europe: The World's First Business School
Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prof. zw. dr. hab. - Jerzy Różański - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr. Ligita Simanskiene - Klaipėda University, Lithuania
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Szpitter - Uniwersytet Gdański
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa
Prof. nadzw. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Politechnika ŁódzkaKomitet Organizacyjny Konferencji:

Dr Łukasz Wawrowski – Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowego w Chorzowie
Dr Łukasz Makowski - Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Mgr Bogumiła Urban - Dyrektor Biblioteki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Mgr Karina Szołtysik - Biblioteka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Mgr Katarzyna Trocha - Biblioteka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w ChorzowieMiejsce konferencji: 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 ChorzówUczestnictwo w Konferencji:

Bierny udział w Konferencji jest bezpłatny.

        Pozostałe opłaty konferencyjne wynoszą:

 • 400,- zł brutto dla publikacji z wystąpieniem;
 • 340,- zł brutto dla publikacji bez wystąpienia;

        Opłata obejmuje:

 •     koszty organizacyjne,
 •     udział w obradach Konferencji,
 •     egzemplarz pokonferencyjnej publikacji książkowej,
 •     wyżywienie w trakcie trwania obrad.

Uwaga: opłata nie zawiera kosztu noclegu, jednak na życzenie uczestnika Organizator udzieli pomocy w dokonaniu jego rezerwacji.

        Opłatę należy uiścić do 15 kwietnia 2018 r. przelewem bankowym na rachunek:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
r-k nr 47 1050 1243 1000 0022 2054 9691
Tytuł wpłaty: „Konferencja Modele Biznesu 2018”


 

Kluczowe Terminy:

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. 
Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r.
Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 20 kwietnia 2018 r.

Data Konferencji: 26 kwietnia 2018 r.Publikacja:

Referaty złożone w terminie, zaakceptowane przez Organizatora (RadaNaukowa) i pozytywnie ocenione przez recenzentów (double-blind review – wymagane dwie pozytywne recenzje) będą kierowane do publikacji.

Redakcja Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów wedle przyjętych przez siebie kryteriów, takich jak jakość merytoryczna, wartość naukowa i spójność z określoną tematyką.

Autor(zy) każdej opublikowanej pracy otrzyma(ją) egzamplarz autorski.

Prace należy przygotować ściśle według wytycznych wydawcy, z którymi można się zapoznać kilkając odnośnik do szablonu poniżej:

    Pobierz szablon referatu - dokument .DOC
    Pobierz szablon referatu - plik .DOT

Dokument zawierający wytyczne jest zarazem szablonem dokumentu Microsoft Word, w którym zdefiniowano wszystkie zalecane style oraz ukazano wymagany układ tekstu.  Znaleźć w nim mozna ponadto przykłady wszystkich elementów, które w pracy powinny być niezbędnie obecne.

Wymogi edytorskie Wydawnictwa WSB w Poznaniu

Przygotowany tekst referatu należy przesłać mailowo na adres Pana Prof. nadzw. dr hab. Adama Jabłońskiego: adam.jablonski@chorzow.wsb.pl 
Wszelką korespondencję oraz treść referatu prosimy kierować także do Pani Bogumiły Urban na mail: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl


 

Patronat Honorowy:

Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania PAN                                                    Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
                                                                                                                                                                      Prof. dr hab Józef Orczyk

                                                                                                                                                              

 Patronat Medialny:


              


Kontakt

Prof. nadzw. dr hab. Adam  Jabłoński
Dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

E-mail:
adam.jablonski@chorzow.wsb.pl
adam.jablonski@ottima-plus.com.pl

Tel.: +48 606 364 500