Szkolenia i kursy w Chorzowie

wypowiedź specjalisty z DSPiS

Ewa Dzikowska
specjalista z Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że...

Celem szkoleń organizowanych w Wyższej Szkole Bankowej jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie kreować nowe możliwości zawodowe.

Wyższa Szkoła Bankowa, odpowiadając na potrzeby świata biznesu, wprowadza ofertę szkoleń opartą o metodologię i zagadnienia z programów studiów podyplomowych. Korzystając ze szkoleń, uczestnicy mogą zagłębić się w najważniejsze kwestie poruszane na 64 kierunkach studiów podyplomowych, bez konieczności realizowania całego programu kierunków. Szkolenia i studia podyplomowe prowadzą ci sami eksperci o dużym doświadczeniu zawodowym i wieloletniej praktyce w nauczaniu.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych:
certyfikat_wsb_pifs_male.jpg

Warsztatowe metody pracy
Szkolenia oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową oparte są o jedną z najbardziej efektywnych metod dydaktycznych: warsztatową pracę w małych zespołach. Takie podejście do nauczania pozwala na szybsze zapamiętywanie i pomaga w przekładaniu wiedzy na praktykę.

Obecnie oferujemy szkolenia z obszarów:

Zasady Rekrutacji

 •     W szkoleniach mogą brać udział absolwenci, obecni słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Bankowej  oraz osoby 
      spoza uczelni
 •     Każdy uczestnik może brać udział w kilku szkoleniach.
 •     Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 •     Szkolenie uruchomi się w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej - minimalnej liczby osób.
 •     Warunkiem uczestnictwa w wybranym szkoleniu jest zgłoszenie się on-line oraz przesłanie dowodu uiszczenia
      opłaty za szkolenie.

Wpłaty za szkolenia należy dokonywać na konto:
47 1050 1243 1000 0022 2054 9691
z dopiskiem:  nazwa szkolenia

Zaświadczenia
Po każdym szkoleniu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Atuty szkoleń w Wyższej Szkole Bankowej

 • Zajęcia o praktycznym charakterze
 • Aktualizacja wiedzy zawodowej w samodzielnie wybranych obszarach
 • Wykładowcy - praktycy
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w różnorodnej grupie
 • Różnorodność  kontaktów biznesowych
 • Szerokie spojrzenie na omawiane zagadnienia
 • Case studies

Regulamin szkoleń

Wpłaty za szkolenia należy dokonywać na konto:
47 1050 1243 1000 0022 2054 9691
z dopiskiem:  nazwa szkolenia

Opłatę za szkolenie proszę uiszczać nie wcześniej niż na tydzień przed planowanym szkoleniem.

zostawkontakt_szkolenia.gif