Co zyskujesz, studiując prawo w WSB?

Dlaczego właśnie prawo? Dla niektórych to oczywiste – tylko pełna wiedza prawnicza, daje   umiejętność stabilnego poruszania się w skomplikowanym świecie przepisów i procedur. Studia mogą stać się silną kartą przetargową w karierze zawodowej. Oprócz przepisów i paragrafów uczą samodyscypliny i logicznego myślenia. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie zarówno w administracji publicznej, kancelariach prawnych, jak i w sektorze prywatnym czy biznesowym, bo każdy obszar współczesnego świata potrzebuje prawnika. Od Ciebie zależy jednak jaką dziedzinę prawa zdecydujesz się praktykować.

 

Studia zapewniają poznanie wszystkich jego gałęzi, np.: cywilnego, karnego, gospodarczego czy międzynarodowego. Uzyskane kompetencje umożliwią podjęcie każdej aplikacji oraz pracy i to zarówno w rozumieniu klasycznym - np. w sądzie,  jak i nowoczesnym -  w sektorze biznesowym, służbie publicznej czy polityce.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Stosować przepisy prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, gospodarczym i administracyjnym.
  • Stosować przepisy prawa handlowego i finansowego, w tym przepisy podatkowe, prawa pracy, prawa europejskiego oraz międzynarodowego.
  • Interpretować regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska.
  • Obsługiwać spółki prawa handlowego i przygotowywać umowy w obrocie gospodarczym.
  • Stosować prawo zapisane w aktach prawnych, stanowiskach doktryny i orzecznictwie dzięki przeprowadzanym w ramach zajęć rozprawom symulowanym i uczestnictwie w autentycznych rozprawach sądowych.
  • Prowadzić wywód logiczny i interpretować teksty prawne.
  • Wspierać przedsiębiorstwo lub innych podmiot w prowadzeniu skutecznych negocjacji.
  • Analizować akty prawne w szerszym kontekście z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę, ekonomię i biznes.

 

Kierunek prawo w WSB to m.in.:

Testy
kompleksowy program studiów
interaktywne metody nauczania
Waga
własna sala rozpraw do ćwiczeń
Krawat
zawód poszukiwany na rynku pracy
Tryby
wykładowcy - praktycy
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: