Opis kierunku

Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz aspektów prawnych z tym związanych, a także aspektów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska. Rośnie świadomość i oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie, a porozumienia międzynarodowe, wraz ze wzrostem postępu technologicznego i dostępności technologii sprzyjającej czystemu środowisku, wymuszają stosowanie coraz ostrzejszych rozwiązań prawnych, związanych z utrzymaniem czystości w gminach. Także przedsiębiorcom stawiane są coraz wyższe wymagania w tym zakresie, a korzystanie ze środowiska obarczone są dotkliwymi opłatami, stąd opłaca się stosowanie czystych technologii i wygaszanie tych, co szkodzą środowisku. Ochrona środowiska może być opłacalną działalnością, ze względu na wciąż wzrastające opłaty. Ważna jest więc świadomość i zwiększanie wiedzy urzędników i pracowników przedsiębiorstw, jak wykorzystać dostępne środki do kształtowania czystego środowiska dla dobra ogółu społeczeństwa.

Studia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w szeroko rozumianej branży ochrony środowiska.

Co zyskujesz?

 • Możliwość uzyskania certyfikatu Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego za dodatkową opłatą 310 zł dzięki udziałowi w certyfikowanym szkoleniu, realizowanym w ramach studiów. 
 • Zdobędziesz  wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomiki ochrony środowiska,
 • Pozyskasz wiedzę w zakresie obowiązującego prawa ochrony środowiska w prawidłowo prowadzonej gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej przedsiębiorstwa,
 • Nabędziesz umiejętność programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej,
 • Nabędziesz wiedzę i umiejętność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii,
 • Będziesz  posiadał świadomość i odpowiedzialność ekologiczną.

Dla kogo?

Studia skierowane do:

 • pracowników sektora samorządowego,
 • pracowników przedsiębiorstw, spółek, zakładów oraz firm, odpowiedzialni za stosowanie prawa ochrony środowiska,
 • pracowników instytucji państwowych,
 • absolwentów studiów, takich kierunków jak: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, kierunków technicznych, chemicznych i pokrewnych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych, prawniczych, ekonomicznych i administracji oraz innych kierunków studiów, którzy w ramach rozwoju kariery zawodowej chcą zdobywać wiedzę w zakresie polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, uzyskać kompetencje niezbędne do zarządzania obiegiem odpadów, ich recyklingu lub usuwania ze środowiska,  czy efektywnego zarządzania odnawialnymi źródłami energii, poznać podstawowe zagadnienia ekonomiki ochrony środowiska, których znajomość jest potrzebna inżynierom przy współpracy z ekonomistami w procesie opracowywania analiz ekonomicznych projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska.

Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci studiów licencjackich, inżynieryjnych i magisterskich.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Włodzimierz Biel
Włodzimierz Biel

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) – na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF