Organizacje studenckie

Samorząd Studentów
Najważniejszą organizacją studencką Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest istniejący od 1998 roku Samorząd Studentów. Aktywnie reprezentuje on słuchaczy przed Władzami Uczelni i bierze czynny udział w posiedzeniach Konwentu, Senatu, Komisji Stypendialnej czy Komisji Dyscyplinarnej.

Studia to przecież także zabawa, dlatego Samorząd co roku wraz z innymi regionalnymi uczelniami współorganizuje Neptunalia – największe trójmiejskie święto studentów, wypełnione koncertami i wieloma dodatkowymi atrakcjami.

Ponadto Samorząd jest odpowiedzialny za szereg imprez integracyjnych dla słuchaczy WSB, jak choćby za doroczne otrzęsiny.

Kontakt
Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Bankowej
Gdańsk, al. Grunwaldzka 238A, pokój 302A
Gdynia, ul. Śląska 35/37, pokój 115
e-mail: samorzad.wsb.gda@gmail.com

Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit”
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit” powstało z inicjatywy studentów WSB w Gdańsku. Działalność tego koła naukowego ukierunkowana jest na poszerzanie wiedzy teoretycznej. Członkowie koła zajmują się organizacją szkoleń, warsztatów i konferencji oraz uczestniczą w imprezach edukacyjnych i ogólnopolskich seminariach. „Profit” działa już od ponad dekady i zrzesza 15 studentów różnych kierunków, przede wszystkim Finansów i Rachunkowości. Przedmiotem działalności Koła jest podnoszenie wiedzy poszczególnych jego członków z zakresu bankowosci, konsultingu, audytingu i ekonomii poprzez nawiazywanie współpracy z przedstawicielami zycia gospodarczego.

Opiekun: dr Marek Szymański
Prezes Zarządu: Angelika Berent
Kontakt: profit.wsb@gmail.com

Klub Akademickiego Związku Sportowego
Studenci zainteresowani sportem mają możliwość rozwijać swoje pasje dzięki Akademickiemu Związkowi Sportowemu. AZS Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ma sekcję koszykarską, siatkarską oraz piłkarską. Zawodnicy mają do dyspozycji trójmiejskie obiekty sportowe, a treningi odbywają się pod czujnym okiem wykwalifikowanych trenerów. Studenci WSB odnieśli wiele sukcesów, m.in. w Turnieju Uczelni Niepaństwowych Trójmiasta w Koszykówce oraz Mistrzostwach Polski Szkół Bankowych w Siatkówce.

Opiekun: mgr Mariusz Bielewicz - kierownik Studium Wychowania Fizycznego
Kontakt: mbielewicz@wsb.gda.pl

International Students Group
International Students Group to organizacja, która powstała w celu promowania Erasmusa oraz innych programów umożliwiających studiowanie za granicą. ISG pomaga polskim studentom wyjeżdżającym lub planującym wyjechać na studia poza Polskę, a także opiekuje się studiującymi w WSB w Gdańsku słuchaczami zagranicznymi.

Opiekun: Anna Modrzejewska
Kontakt: international@wsb.gda.pl

Koło Naukowe Telewizji Internetowej WSB.tv
Koło Naukowe Telewizji Internetowej WSB.tv realizuje programy autorskie oraz tworzy relacje z ważnych wydarzeń odbywających się na Uczelni. Koło powstało na początku 2011 r.

Opiekun: mgr Szymon Kołodziejczyk
Kontakt: wideoszym@interia.pl

Koło Logistykon
Koło powstało, aby propagować wiedzę dotyczącą logistyki m.in. poprzez  nawiązywanie i rozwój relacji z przedsiębiorstwami z branży Transport - Spedycja - Logistyka, a także prowadzenie i rozwój działalności naukowo-badawczej.  Koło prowadzi spotkania z przedstawicielami praktyki gospodarczej oraz innych instytucji branżowych.

Opiekun: mgr Marcin Kisielewski
Kontakt: mkisielewski@wsb.gda.pl

Koło Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze
Koło Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze powstało w 2013 roku i zrzesza studentów zainteresowanych tematyką Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Koło prowadzi spotkania z funkcjonariuszami oraz przedstawiecielami jednostek państwowych, a także organizuje  wycieczki do muzeów i placówek dydaktycznych. Członkowie koła doskonalą wiedzę teoretyczną poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach.

Opiekun: mgr Marcin Fitas
Kontakt: mf997@wp.pl

logo_nowe.jpgKoło S.O.S WSB (Studencka Odpowiedzialność Społeczna)
S.O.S WSB – Studencka Odpowiedzialność Społeczna jest organizacją, która w swoich szeregach skupia studentów angażujących się w działalność charytatywną , społeczną oraz edukacyjną. Głównym zadaniem organizacji jest promowanie postaw prospołecznych,  które bezpośrednio przekładają się na postrzeganie studentów jako osób odpowiedzialnych społecznie. W ramach działań członkowie S.O.S WSB włączają się do realizacji projektów ogólnopolskich tj. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, studenckiego projektu Fundacji DKMS – „Dwa wymazy i do bazy” czy akcji „marzycielska poczta”. Obok inicjatyw o zasięgu krajowym organizacja realizuje projekty zaadresowane do lokalnej społeczności tj.  zbiórka krwi czy  zbiórka dla domów dziecka z terenu Trójmiasta. Studenci działający w S.O.S WSB mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie koordynowania projektów społecznych oraz procedur z nimi związanych. Informator działalność Koła S.O.S WSB.

Opiekun: dr Michał Pronobis
Prezes Organizacji: Marek Pieńkowski
Kontakt: sos@wsb.gda.pl

Koło Naukowe Pedagogiki Ars Educandi
Koło Naukowe Pedagogiki Ars Educandi zrzesza studentów zainteresowanych tematyką Pedagogiki. Celem jest poszerzanie i propagowanie wiedzy pedagogicznej w szerokim zakresie obejmującym zarówno kwestie wychowania, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, skutecznych technik nauczania, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, poradnictwa, a także doradztwa zawodowego i personalnego.

Opiekun: dr Magdalena Giers
Kontakt: mgiers@wsb.gda.pl

Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna powstało w 2013 roku i zrzesza studentów zainteresowanych tematyką Prawa. Studenci udzielają informacji oraz porad prawnych bezpłatnie, osobom ubogim, porady sporządzone przez studentów zostają sprawdzone przez doktorów prawa bądź praktyków(radców prawnych oraz adwokatów) z danej dziedziny prawa. Do klienta trafia wersja sprawdzona, poprawiona. Zajmujemy się sprawami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi oraz z zakresu prawa pracy. Więcej informacji tutaj.

Opiekun: mgr Anna Górska
Kontakt: zarzad.spp@gmail.com

Study&save
Drużyna Study&Save kontaktuje się z trójmiejskimi firmami i instytucjami, nawiązuje współpracę dzięki której studenci WSB Gdańsk i Gdynia mogą korzystać ze specjalnych rabatów, zniżek i promocji.
Ogromnym plusem projektu Study&Save jest dynamizm – lista partnerów z dnia na dzień jest coraz dłuższa. Na dzień dzisiejszy studenci i słuchacze WSB mogą m.in. bawić się za mniejsze pieniądze w wybranych klubach, zjeść taniej w restauracjach, skorzystać z rabatów w kawiarniach, zapisac się na kurs prawa jazdy w specjalnej cenie, uzyskać zniżkę w centrach rozrywki, mniej zapłacić za kursy językowe, otrzymać specjalną zniżkę w sklepach internetowych a nawet... skoczyć taniej na bungee!

Opiekun: dr Michał Pronobis
Kontakt: mpronobis@wsb.gda.pl

Akademia Rozwoju Osobistego WSB
Członkowie Akademii biorą udział w warsztatach z rozwoju kompetencji miękkich. Organizują konferencje, seminaria, warsztaty i kursy. Prowadzą także programy badawcze w zakresie rozwoju osobistego, psychologii i dziedzin pokrewnych.

Opiekun: Piotr Bucki
Kontakt: piotr@bucki.pro

WSB CODE & StartUp
Koło powstało, aby poszerzać wiedzę i umiejętności studentów w zakresie wiedzy programistycznej, informatycznej oraz biznesowej - starupowej m.in. poprzez rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami branży IT, a także z trójmiejskimi instytucjami zajmujacymi się tematyką startup oraz trójmiejskimi startupami.

Opiekun: Adam Kostulak
Kontakt: akostulak@wsb.gda.pl

Koło Młodych Pedagogów Specjalnych "Razem"
Członkowie koła nawiązują kontakty z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz osobami odpowiedzialnymi za organizowanie wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich rodzin. W tym celu organizują spotkania z dziećmi oraz z ich rodzicami celem poznawania ich specjalnych potrzeb oraz zrozumienia trajektorii cierpienia rodziców. Koło nawiązuje kontakt z kołami naukowymi z innych uczelni, które podejmują problematykę kreatywnego wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania ich rodzin.

Opiekun: Monika Modrzejewska - Szeląg
Kontakt: monikamodrzejewska79@gmail.com

Koło Naukowe zwinnego zarządzania projektami IT "Agile It"
Kolo ma na celu rozpowszechnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyk zarządzania zwinnego, a także prowadzenie działań badawczych z zakresu kierowania projektami IT i dziedzin pokrewnych. Członkowie Koła współpracują z osobami i instytucjami w zakresie analizowania informacji dotyczących realizacji projektów. Organizują wykłady, seminaria naukowe, konferencje, sympozja, odczyty. Prowadzą badania naukowe i gry symulacyjne z zakresu metodyk zwinnych kierowania projektami.

Opiekun: dr Artur Ziółkowski
Kontakt: aziolkowski@wsb.gda.pl