Realizowane badania


Nasi pracownicy prowadzą badania w różnych obszarach, współpracują w obrębie grupy WSB, z ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy oraz przedstawicielami świata biznesu. Projekty badawcze są dofinansowywane ze środków UE i innych, ze środków własnych, realizujemy również projekty grantowe oraz indywidualne prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe.
 

W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, jak w każdym nowym ośrodku akademickim; badania naukowe charakteryzują się stosunkowo dużą dywersyfikacją tematów wynikającą z indywidualnych zainteresowań.
 

Przykładowo pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą badania dotyczące m.in. następujących obszarów merytorycznych:

 • polityka gospodarcza, a w tym rola państwa,
 • procesy transformacji gospodarki,
 • zrównoważony rozwój – jego uwarunkowania i czynniki,
 • handel zagraniczny Polski,
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • rozwój społeczno-gospodarczy, jego wyzwania i determinanty,
 • Bank Centralny i jego rola we współczesnej gospodarce,
 • rynek ubezpieczeń gospodarczych,
 • funkcjonowanie finansów jednostek samorządowych,
 • modele oraz metody matematyczne i ekonometryczne i ich wykorzystanie w badaniach gospodarki,
 • strategie współczesnych przedsiębiorstw, w tym strategie podatkowe,
 • konkurencyjność i przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw oraz ich wyznaczniki,
 • innowacyjność przedsiębiorstw,
 • konstruowanie portfeli inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka,
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • współczesne systemy logistyczne.