Działalność Instytutu:

Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych został powołany przez Senat WSB w dniu 1.02 2016 roku.  Od początku Instytutem kierowała prof. nadzw. dr hab. Teresa Bauman. Od 1.09.2017 roku dyrektorem Instytutu jest prof. nadzw. dr. hab. Jolanta Kruk.
 

 INSiH  to  jednostka, przed którą stawiane są cele związane z organizacją i rozwijaniem życia naukowego w uczelni. Instytut stanowi forum wymiany myśli, umożliwia pracownikom  zaprezentowanie swoich aktualnych prac badawczych, poddanie pod dyskusję własnych pomysłów. Formami działalności INSiH są przede wszystkim zebrania naukowe oraz seminaria i konferencje.
 

W skład Instytutu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni o różnorodnych zainteresowaniach, aktywni w następujących obszarach badawczych:
 

 • dydaktyka (szkolna i pozaszkolna), edukacja dorosłych;
 • językoznawstwo, zagadnienia socjolingwistyki, dwujęzyczności i uczenia się;
 • edukacja nieformalna; edukacja włączająca
 • wolontariat i opieka nieformalna;
 • działalność opiekunów rodzinnych i wsparcie społeczne;
 • problemy rozwojowe dzieci i młodzieży;
 • problematyka resocjalizacji, wykluczenie społeczne;
 • przemiany rodziny współczesnej;
 • metodyki szczegółowe; przyrodnicze, języki obce;
 • diagnostyka edukacyjna;
 • filozofia wychowania;
 • coaching szkolny i tutoring, terapia pedagogiczna;
 • nauczyciel i jego rozwój zawodowy;

 W bieżącym roku INSiH podjął współpracę z podmiotami zewnętrznymi. W tym działaniu mieści się planowana na rok akademicki 2018/2019  II Konferencja  „Wyzwania współczesnej praktyki wobec Pedagogiki – kształcenie dualne i praktyczne”, będącą też elementem współpracy ze Stowarzyszeniem DyNaMo, Fundacją ADAPA oraz Szkołą Podstawową Specjalną nr 28 w zakresie kształcenia dualnego. Planowana konferencja stanowi kontynuację cyklu rozpoczętego w  2015 roku, którego efektem są dwie publikacje książkowe.  INSiH był  również współorganizatorem konferencji naukowo-metodycznej z cyklu organizowanego co dwa lata przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademię.
 

Kadra i projekty badawcze:

Pracownicy INSiH począwszy od 2017 roku realizują trzy projekty badawcze oparciu o fundusze BW:

 • dr hab. Tomasz Biernat,  
  Emigracja zarobkowa jako zmiana środowiska społeczno-kulturowego - konteksty indywidualne i grupowe (na przykładzie Polaków w Szkocji);
 • dr hab. Jolanta Kruk,
  Muzeum jako środowisko doświadczeń. Wprowadzenie do pedagogiki rzeczy;
 • dr Daria Becker-Pestka
  System poradnictwa i doradztwa zawodowego dla osób skazanych oraz formy ich aktywizacji.

Dyrektor Instytutu: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kruk
prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Biernat
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Danilewicz  
prof. nadzw. dr hab. Danuta Wajsprych
prof. nadzw. dr  hab. Jolanta Kruk
dr Daria Becker-Pestka
dr Alicja Szostkiewicz
dr Wojciech Drzeżdżon
dr Magdalena Giers
dr Anna Janowicz
dr Andrzej Kołłątaj
dr Elżbieta Kowalik
dr Sławomir Kułacz
dr Joanna Łuczyńska
dr Mariola Pałka-Pilecka
dr Monika Rymaszewska
dr Anna Worsztynowicz
mgr Olga Ludyga