Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia oraz podyplomowe
Znajdujące się w 10 miastach Polski Wyższe Szkoły Bankowe oferują studia z dziedziny Turystyki i Rekreacji, które uchodzą za jedne z atrakcyjniejszych kierunków studiów. Zgodnie z polityką uczelni, nacisk kładziony jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, które będą owocować w przyszłości zawodowej studentów. Proponujemy studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz podyplomowe.

 

Turystyka w dzisiejszym świecie
Turystyka to zarówno krótkotrwałe, jak i dłuższe podróże poza miejsce zamieszkania, w celach poznawczych, wypoczynkowych, sportowych, hobbystycznych, religijnych czy biznesowych. Zależnie od przyjętych kryteriów podziału, możemy wyróżnić turystykę:

  • indywidualną i zbiorową,
  • krajową i zagraniczną,
  • urlopową i weekendową.

 

Znaczny rozwój turystyki na skalę światową rozpoczął się w XX wieku i nadal możemy obserwować jego wzrost. Na wielkość ruchu turystycznego wpływ mają czynniki takie, jak zamożność społeczeństw, walory środowiska przyrodniczego i antropogenicznego w docelowych miejscach podróży, infrastruktura turystyczna i komunikacyjna czy też polityka promocyjna państw lub władz lokalnych.

 

Związek turystyki z biznesem
Szeroko rozumiana turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż gospodarki. Coraz więcej krajów dostrzega w niej źródło dochodu i otwiera się na przybywających podróżnych. Powstają więc kolejne hotele, którymi trzeba odpowiednio zarządzać.


Ponadto w dniu dzisiejszym turystyka nierozerwalnie wiąże się z niespodziewanymi zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi. Dlatego też oczekiwania uczestników podróży oraz imprez turystycznych są bardzo wysokie. Liczy się profesjonalna obsługa i poczucie bezpieczeństwa.


Dlatego też praca w turystyce i hotelarstwie wymaga bardzo obszernej i różnorodnej wiedzy oraz umiejętności. Tylko dzięki nim można opanować trudne sytuacje i zrobić wymarzoną karierę w tej trudnej i wymagającej, choć związanej z wypoczynkiem, branży. Ponadto, rynek turystyczny, podobnie jak każdy inny podlega prawom ekonomicznym, których znajomość jest konieczna, by móc budować atrakcyjną polską turystykę na tle Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto wybrać studia z zakresu Turystyki i Rekreacji?
Studia z dziedziny Turystyki i Rekreacji, oferowane przez nasze uczelnie, obejmują obszary związane między innymi z hotelarstwem, turystyką międzynarodową, uzdrowiskową, pilotażem i przewodnictwem, animacją czasu wolnego oraz menedżerstwem.


Oferowane przez nas studia uczą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa turystycznego i hotelu oraz zarządzania nim, przygotowywania ofert i promocji wyjazdów, oceny popytu na inwestycje turystyczne oraz organizowania imprez wyjazdowych. Ponadto pozwalają zdobyć umiejętność identyfikowania potrzeb klientów, wiedzę dotyczącą utrzymania bezpieczeństwa podróżnych, jak i znajomość regulacji prawnych związanych z turystyką.


Absolwenci znajdą zatrudnienie w hotelach, jednostkach uzdrowiskowych, liniach lotniczych, biurach podróży, na statkach pasażerskich oraz w wielu innych instytucjach obsługujących ruch turystyczny i wspierających jego rozwój.

 

Znajdź studia z zakresu turystyki i rekreacji dla siebie:

 

Wróć do spisu artykułów >