Studia zaoczne w WSB: wygodny kompromis między pracą i nauką

Wymagające realia gospodarki rynkowej motywują dziś młodych ludzi do jak najwcześniejszego rozpoczęcia pracy zawodowej. Jednocześnie, chęć rozwoju osobistego i zdobywania wiedzy sprawia, że nie rezygnują ze studiów, godząc pracę z nauką. Wyższe Szkoły Bankowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom czynnych zawodowo studentów, zachęcając ich do studiowania zaocznie w jednej z 10 szkół wyższych działających z powodzeniem na terenie całej Polski. Studia zaoczne to elastyczna forma edukacji, dostosowana do konkretnych potrzeb osób pracujących, które w tygodniu mają mniej czasu na naukę niż inni studenci. Ten kompromis między pracą a nauką, który gwarantują placówki WSB, jest szczególnie cenny, zwłaszcza w świetle możliwości uzyskania końcowego dyplomu i wykształcenia równoważnego z analogicznym dokumentem zdobywanym na studiach stacjonarnych.

 

WSB – bo wiedza praktyczna jest w cenie!
Mając na uwadze sprecyzowane oczekiwania studentów czynnych zawodowo, Grupa  Wyższych Szkół Bankowych  stworzyła rozbudowaną ofertę kierunków studiów zaocznych, zapraszając do prowadzenia zajęć (także w atrakcyjnej formie warsztatów) wieloletnich praktyków i ekspertów w swojej dziedzinie. Doświadczona kadra pozwala przekazywać wiedzę w sposób, który znacznie wspomaga proces rozwijania kluczowych kompetencji studentów i przyswojenia zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. To z pewnością daje podwaliny do dynamicznego rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Dodatkowo, podejmując studia w WSB, ma się pewność, że otrzymany dyplom ukończenia wyższej edukacji w tej właśnie szkole jest świetnie rozpoznawalny przez pracodawców, co przekłada się na wysokie notowania absolwentów WSB na giełdzie pracy.

 

Zalety studiów zaocznych
Według niektórych specjalistów, aktywnie działających w sferze biznesu, studenci zaoczni rokują dużo lepiej jako przyszli pracownicy niż studenci edukowani w innym trybie. Starając się o pracę, najczęściej już mają weryfikowalne kompetencje – szybko nawiązują relację z klientem, nie mają problemu, żeby odnaleźć się w środowisku biznesowym, są także silniej zmotywowani. Kolejnym atutem absolwentów studiów zaocznych, którzy ubiegają się o nowe stanowisko, jest to, że posiadają już wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, więc pracodawca nie musi kierować świeżo zatrudnionego pracownika na szkolenia i warsztaty, które mają w założeniu nauczyć go odpowiednich kwalifikacji – on już je posiada. Podczas gdy studenci kierunków stacjonarnych mają sporo czasu i szerokie możliwości, żeby korzystać z uroków życia towarzyskiego, studenci zaoczni są bardziej „zadaniowi”, skupieni na sprawnym połączeniu nauki, pracy i (często) wychowywania dzieci oraz prowadzenia domu. Połączenie tych cech sprawia, że potencjalni pracodawcy postrzegają tę ostatnią grupę jako osoby bardziej odpowiedzialne i sprawniej zarządzające czasem.

 

Podsumowując, do zalet studiowania w trybie zaocznym w WSB, z pewnością można zaliczyć:

  • konkurencyjność na rynku (podjęcie pracy kilka lat wcześniej niż rówieśnicy studiujący w trybie stacjonarnym),
  • silną motywację kierującą studentem,
  • elastyczność w rozwiązywaniu problemów,
  • sprawne zarządzanie czasem, zorganizowanie, odpowiedzialność,
  • samodzielność,
  • przyswojenie wiedzy praktycznej,
  • zaznajomienie się z aktualnymi trendami gospodarczymi,
  • znajomość wymogów rynku pracy,
  • dyplom renomowanej uczelni odpowiadający znaczeniem końcowemu dokumentowi otrzymywanemu przez studentów kierunków stacjonarnych.

 

Dlaczego WSB?
Nie będzie dużą przesadą stwierdzenie, że wybór studiów niestacjonarnych w WSB to inwestycja we własną przyszłość. Praktyczny charakter studiów i program edukacyjny stworzony we współpracy z firmami i instytucjami biznesowymi, pozwala pojąć charakter zmieniających się procesów gospodarczych i wykształcić umiejętność interpretacji zjawisk biznesowych, co stanowi dziś jedną z bardziej pożądanych umiejętności, aktywnie poszukiwaną na rynku pracy. Dodatkowo, sprawna organizacja studiów i elastyczny plan zajęć, z jednoczesnym dostępem do materiałów szkoleniowych na platformach Moodle i w Extranecie, pozwalają łatwo pogodzić studia z pracą zawodową, co potwierdza niezwykle wysoki odsetek absolwentów szkół WSB. Wśród kierunków, które można studiować tam zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, pojawiły się nowe, atrakcyjne specjalności, jak choćby e-administracja, projektowanie marki i wizerunku firmy, logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych czy design produktów i usług. Zarówno kierunki i specjalizacje, jak również wdrożony program nauczania opracowany jest z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do realiów gospodarki rynkowej. Dzięki temu, że wiedzę przekazują praktycy z danego obszaru kompetencji, studenci są na bieżąco z aktualnymi trendami ekonomicznymi, zmieniającymi się wymogami pracodawców i dobrze rozumieją procesy, które wpływają na podaż i popyt na poszczególne usługi. Doskonała opinia o placówkach WSB, zarówno wśród absolwentów uczelni, jak i pracodawców, którzy mieli okazję ich zatrudnić w swoich strukturach, sprawiła, że Wyższe Szkoły Bankowe w 2014 r. zostały ocenione w rankingu uczelni wyższych przez tygodnik „Wprost” jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, jednocześnie zajmując 4. miejsce w kraju pośród wszystkich uczelni niepublicznych. Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa szkół biznesu w Polsce, z oddziałami prężnie działającymi w 10 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kierunków studiów niestacjonarnych w WSB – z nami naprawdę warto!

 

Znajdź studia niestacjonarne:

 

Wróć do spisu artykułów >